Эксапостиларий

Литература по теме

Эксапостила́рий (от греч. ἐξαποστέλλω (эксапостело) — высылать, отправлять) – тропарь, который читается либо поется в воскресные и некоторые праздничные дни после канона на утрени (как бы заменяет собою будничный светилен).

Свое название получил или оттого, что он предшествует рассвету и пению великого славословия, или оттого, что в него входит обещание Спасителя о ниспослании Св. Духа на апостолов, или, наконец, оттого, что в Константинопольской Церкви для его пения был высылаем певец на середину храма.

У всех воскресных дней имеются свои эксапостиларии, они содержатся в Октоихе. Большинство праздничных светильнов (ексапостилариев) помещаются в Минее (и иногда в Триоди) на ряду сразу после канона утрени. Если праздник пришёлся на воскресение, то, обычно, сначала читается воскресный эксапостиларий, затем «Слава…», праздничный светилен, «И ныне…», Богородичен.

Так как эксапостиларии представляют собой перифраз прочитанного на утрени одного из одиннадцати воскресных Евангелий, то и число их 11.

Воскресные эксапостиларии составлены императором Константином Багрянородным.

* * *

Седмичные ексапостиларии

В понеде́льник

«Не́бо звезда́ми украси́вый я́ко Бо́г, и Твои́ми а́нгелы всю́ зе́млю просвети́вый, Соде́телю все́х, пою́щыя Тя́ спаса́й.»

Во вто́рник

«Предте́чу Иоа́нна, и Крести́теля Спа́сова, во проро́цех проро́ка, и пусты́ни воспита́ние, Елисаве́тино рожде́ние восхва́лим вси́.»

В сре́ду и пято́к

«Кре́ст — храни́тель всея́ вселе́нная, кре́ст — красота́ це́ркве, кре́ст — ве́рных утвержде́ние, кре́ст — а́нгелов сла́ва и де́монов я́зва.»

В четверто́к

«Во всю́ подсо́лнечную те́кше пропове́дасте Христо́во от Де́вы свято́е воплоще́ние вои́стинну, от пре́лести обраща́юще язы́ки, и просвеща́юще, и вся́ науча́юще Тро́ицу почита́ти святу́ю, апо́столи Спа́совы.»
«Вели́каго началопа́стыря, и иера́рха вси́, председа́теля мирлики́йскаго Никола́а хва́лим: мно́ги бо му́жи спасе́, непра́ведно умре́ти иму́щыя, царю́ явля́ется со Авла́вием во сне́, решя́ непра́ведное изрече́ние.»

В суббо́ту

«И́же и ме́ртвыми и живы́ми облада́яй я́ко Бо́г, и святы́ми Твои́ми всю́ зе́млю просвети́вый, Соде́телю все́х, пою́щыя Тя́ спаса́й.»

* * *

Воскресные ексапостиларии

Утреннее Евангелие 1-е
Мф. 28:16–20 (зачало 116)

«Со ученики́ взы́дем на го́ру Галиле́йскую, ве́рою Христа́ ви́дети глаго́люща, вла́сть прия́ти вы́шних и ни́жних, научи́мся: ка́ко учи́т креща́ти, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, язы́ки вся́, и пребыва́ти с таи́нники, я́коже обеща́ся, до сконча́ния ве́ка.»

Утреннее Евангелие 2-е
Мк. 16:1–8 (зач. 70)

«Ка́мень узре́вшя отвале́н мироно́сицы, ра́довахуся, ви́деша бо ю́ношу седя́ща во гро́бе, и то́й те́м рече́: се́ Христо́с воста́л е́сть, рцы́те с Петро́м ученико́м: на го́ру приспе́йте Галиле́йскую, та́мо ва́м яви́тся, я́коже предрече́ друго́м.»

Утреннее Евангелие 3-е
Мк.16:9–20 (зач. 71)

«Я́ко Христо́с воскре́се, никто́же да не ве́рует: [не не ве́руй] яви́ся бо Мари́и, пото́м же ви́ден бы́сть на село́ иду́щима, таи́нником же па́ки яви́ся, возлежа́щым единона́десятим, и́хже креща́ти посла́в, на небеса́ вознесе́ся, отню́дуже и сни́де, утвержда́я пропове́дание мно́жествы зна́мений.»

Утреннее Евангелие 4-е
Лк.24:1–12 (зач. 112)

«Доброде́тельми блиста́вшеся, ви́дим предстоя́ща в живоно́снем гро́бе му́жа в блеща́щихся ри́зах: мироно́сицам прекло́ньшым ли́ца на зе́млю, небесы́ Влады́чествующаго воскре́снию да научи́мся, и к Живота́ гро́бу с Петро́м притеце́м: и соде́янному уди́вльшеся пребу́дем Христа́ ви́дети.»

Утреннее Евангелие 5-е
Лк.24:12–35 (зач. 113)

«Живо́т и Пу́ть, Христо́с воста́ из ме́ртвых, Клео́пе и Луце́ спутеше́ствова, и́маже и позна́ся во Еммау́се, преломля́я хле́б: ею́же ду́шы и сердца́ горя́ща бя́ху, егда́ те́ма глаго́лаше на пути́, и писа́ния ска́зоваше, я́же претерпе́. с ни́маже, воста́, зове́м, яви́ся же и Петро́ви.»

Утреннее Евангелие 6-е
Лк.24:36–53 (зач. 114)

«Показу́я, я́ко челове́к еси́ Спа́се, по существу́, посреде́ ста́в воскре́с от гро́ба, и бра́шна сопричасти́лся еси́, учи́л еси́ креще́нию покая́ния. А́бие же к Небе́сному возне́слся еси́ Отцу́, и ученико́м Уте́шителя посла́ти обеща́л еси́ пребоже́ственный Богочелове́че: сла́ва Твоему́ воста́нию.»

Утреннее Евангелие 7-е
Ин.20:1–10 (зач. 63)

«Я́ко взя́ша Го́спода, Мари́и ре́кшей, на гро́б теча́ста, Си́мон Пе́тр, и други́й таи́нник Христо́в, его́же любля́ше: теча́ста же о́ба, и обрето́ста плащани́цы еди́ны вну́трь лежа́щя, и главны́й же бе́ суда́рь кроме́ и́х. Те́мже па́ки умолча́ста, до́ндеже Христа́ ви́деста.»

Утреннее Евангелие 8-е
Ин.20:11–18 (зач. 64)

«Два́ а́нгела ви́девши вну́трь гро́ба, Мари́а удивля́шеся, и Христа́ не зна́ющи, я́ко вертогра́даря вопроша́ше: Го́споди, где́ положи́л еси́ те́ло Иису́са моего́? зва́нием же того́ позна́вши бы́ти самого́ Спа́са, слы́ша: не прикаса́йся Мне́, ко Отцу́ отхожду́, рцы́ бра́тии Мое́й.»

Утреннее Евангелие 9-е
Ин.20:19–31 (зач. 65)

«Заключе́нным Влады́ко две́рем, я́ко вше́л еси́, апо́столы испо́лнил еси́ Ду́ха Пресвята́го, ми́рно ду́нув: и́мже вяза́ти же и реша́ти грехи́ ре́кл еси́: и по осми́ дне́х Твоя́ ре́бра Фоме́ показа́л еси́, и ру́це. С ни́мже вопие́м: Госпо́дь и Бо́г Ты́ еси́.»

Утреннее Евангелие 10-е
Ин.21:1–14 (зач. 66)

«Тивериа́дское мо́ре с детьми́ Зеведе́евыми, Нафана́ила с Петро́м же и со други́ма двема́ дре́вле, и Фому́ имя́ше на ло́ве: и́же Христо́вым повеле́нием одесну́ю вве́ргше, мно́жество извлеко́ша ры́б: Его́же Пе́тр позна́в, к Нему́ бродя́ше, и́мже тре́тие явле́йся, и хле́б показа́, и ры́бу на у́глех.»

Утреннее Евангелие 11-е
Ин.21:15–25 (зач. 67)

«По Боже́ственнем воста́нии, три́жды Петра́, лю́биши ли Мя́, вопроша́я Госпо́дь, свои́х ове́ц предлага́ет пастыренача́льника: и́же ви́дя, его́же любля́ше Иису́с, во сле́д гряду́ща, вопроша́ше Влады́ку: се́й же что́? а́ще хощу́, рече́, пребыва́ти сему́, до́ндеже и па́ки прииду́, что́ к тебе́, дру́же Пе́тре?»

Комментировать

Каналы АВ
TG: t.me/azbyka
Viber: vb.me/azbyka