Приходской Часослов без священника

Отличительной особенностью этого Часослова является то, что молитвы и моления, предназначенные для возглашения их священнослужителями, заменяются в нем молитвами из домашнего Часослова...Все службы данного Часослова, представляя собой замкнутый и постоянно повторяющийся круг суточного богослужения, совершаются в храме или часовне в соответствии с временем их совершения. Совершаются они клиросными чтецами и певцами по благословению окормляемого ими священнослужителя в том случае, когда нет возможности совершить их вместе с ним. Его отличительной особенностью является то, что молитвы и моления, предназначенные для возглашения их священнослужителями, заменяются в нем молитвами из домашнего Часослова.

иерей Вадим Коржевский

Суббота, 10 июня 2023 г.
Утреня славословная (05:00-09:00)

Утреня славословная

Время совершения: 05:00-09:00

Чтец: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Моли́тва ко Пресвято́й Тро́ице

От сна воста́в, благодарим Тя, Свята́я Тро́ице, яко, мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния, не прогне́вался еси́ на нас, лени́вых и гре́шных, ниже́ погуби́л нас еси́ со беззако́ньми нашими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и, в неча́янии лежа́щих, воздви́гл еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ о́чи наша мы́сленныя, отве́рзи уста́ наша поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Псало́м 3

Чтец: Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя.

Хор: Аз усну́х, и спах, воста́х, / я́ко Госпо́дь засту́пит мя[1].

[1] Припевы в трипсалмии поются на глас первого тропаря, который будет петься в псалме 142 (вместо «Бог Господь»).

Чтец: Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

Хор: Аз усну́х, и спах, воста́х, / я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Чтец: Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Хор: Аз усну́х, и спах, воста́х, / я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псало́м 62

Чтец: Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, Возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й,

Хор: На у́тренних поуча́хся в Тя.

Чтец: Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся.

Хор: На у́тренних поуча́хся в Тя.

Чтец: Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Хор: На у́тренних поуча́хся в Тя.

Псало́м 142

Чтец: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́.

Хор: Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.

Чтец: Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х.

Хор: Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.

Чтец: Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой.

Хор: Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Чтец: И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.

Хор: Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Чтец: И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Хор:

Моли́тва св. Мака́рия Вели́кого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в, прибега́ем, и на дела́ Твоя́ подвиза́емся милосе́рдием Твои́м, и молимся Тебе: помози́ нам на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви нас от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ нас, и введи́ в Ца́рство Твое́ Ве́чное. Ты бо еси́ наш Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние наше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Трипса́лмие (одна «Слава» из кафизм по порядку).

Псалти́рь

Псалом 118–1
1 Блаже́ни непоро́чнии в пу́ть, ходя́щии в зако́не Госпо́дни.
Псалом 118
2 Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, все́м се́рдцем взы́щут Его́.
3 Не де́лающии бо беззако́ния в путе́х Его́ ходи́ша.
4 Ты́ запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́:
5 дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́.
6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми́ на вся́ за́поведи Твоя́.
7 Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́тимися судьба́м пра́вды Твоея́.
8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́: не оста́ви мене́ до зела́.
9 В чесо́м испра́вит юне́йший пу́ть сво́й? Внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́.
10 Все́м се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́: не отри́ни мене́ от за́поведий Твои́х.
11 В се́рдцы мое́м скры́х словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́.
12 Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м.
13 Устна́ма мои́ма возвести́х вся́ судьбы́ у́ст Твои́х.
14 На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве.
15 В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́.
16 Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся: не забу́ду слове́с Твои́х.
17 Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́.
18 Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́.
19 Пришле́ц а́з е́смь на земли́: не скры́й от мене́ за́поведи Твоя́.
20 Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.
21 Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведий Твои́х.
22 Отъими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.
23 И́бо седо́ша кня́зи и на мя́ клевета́ху, ра́б же Тво́й глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х:
24 и́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ е́сть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́.
25 Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́.
26 Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя́ еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м.
27 Пу́ть оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х.
28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х.
29 Пу́ть непра́вды отста́ви от мене́ и зако́ном Твои́м поми́луй мя́.
30 Пу́ть и́стины изво́лих и судьбы́ Твоя́ не забы́х.
31 Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́.
32 Пу́ть за́поведий Твои́х теко́х, егда́ разшири́л еси́ се́рдце мое́.
33 Законоположи́ мне́, Го́споди, пу́ть оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну:
34 вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Тво́й и сохраню́ и́ все́м се́рдцем мои́м.
35 Наста́ви мя́ на стезю́ за́поведий Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х.
36 Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство.
37 Отврати́ о́чи мои́ е́же не ви́дети суеты́: в пути́ Твое́м живи́ мя.
38 Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в стра́х Тво́й.
39 Отъими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги.
40 Се́, возжела́х за́поведи Твоя́: в пра́вде Твое́й живи́ мя.
41 И да прии́дет на мя́ ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́:
42 и отвеща́ю поноша́ющым ми́ сло́во, я́ко упова́х на словеса́ Твоя́.
43 И не отъими́ от у́ст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х:
44 и сохраню́ зако́н Тво́й вы́ну, в ве́к и в ве́к ве́ка.
45 И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х:
46 и глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́ и не стыдя́хся:
47 и поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́:
48 и воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х.
49 Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние да́л ми́ еси́.
50 То́ мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя.
51 Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся.
52 Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся.
53 Печа́ль прия́т мя́ от гре́шник, оставля́ющих зако́н Тво́й.
54 Пе́та бя́ху мне́ оправда́ния Твоя́ на ме́сте прише́лствия моего́.
55 Помяну́х в нощи́ и́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Тво́й.
56 Се́й бы́сть мне́, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.
57 Ча́сть моя́ еси́, Го́споди: ре́х сохрани́ти зако́н Тво́й.
58 Помоли́хся лицу́ Твоему́ все́м се́рдцем мои́м: поми́луй мя́ по словеси́ Твоему́.
59 Помы́слих пути́ Твоя́ и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́.
60 Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́.
61 У́жя гре́шник обяза́шася мне́, и зако́на Твоего́ не забы́х.
62 Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́.
63 Прича́стник а́з е́смь все́м боя́щымся Тебе́ и храня́щым за́поведи Твоя́.
64 Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя.
65 Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́:
66 бла́гости и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.
67 Пре́жде да́же не смири́тимися, а́з прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х.
68 Бла́г еси́ Ты́, Го́споди: и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м.
69 Умно́жися на мя́ непра́вда го́рдых: а́з же все́м се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́.
70 Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце и́х: а́з же зако́ну Твоему́ поучи́хся.
71 Благо мне́, я́ко смири́л мя́ еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м.
72 Бла́г мне́ зако́н у́ст Твои́х па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

По окончании псалмопения: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Седа́лен дня.

Проло́г

Молитва перед чтением: Моли́твами святы́х отец на́ших, Го́споди Иисус́е Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Моли́тва свято́го Васи́лия Вели́кого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Библе́йские пе́сни

Песня 6

На 12: Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, и услы́ша мя.
Припев: Я́ко про́рока Ио́ну, спаси́ мя, Го́споди.
Отве́ргл мя еси́ во глуби́ны се́рдца морска́го, и ре́ки обыдо́ша мя.
Припев: Я́ко про́рока Ио́ну, спаси́ мя, Го́споди.
На 10: Вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша.
Припев: Я́ко про́рока Ио́ну, спаси́ мя, Го́споди.
Еда́ приложу́ призре́ти ми ко хра́му свято́му Твое́му?
Припев: Я́ко про́рока Ио́ну, спаси́ мя, Го́споди.
На 8: Возлия́ся вода́ до души́ моея́, бе́здна обы́де мя после́дняя.
Припев: Я́ко про́рока Ио́ну, спаси́ мя, Го́споди.
Понре́ глава́ моя́ в разсе́ли гор, снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии.
Припев: Я́ко про́рока Ио́ну, спаси́ мя, Го́споди.
На 6: И да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди Бо́же мой.
Припев: Я́ко про́рока Ио́ну, спаси́ мя, Го́споди.
И да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́, ко хра́му свято́му Твоему́.
Припев: Я́ко про́рока Ио́ну, спаси́ мя, Го́споди.
На 4: Храня́щии су́етная и ло́жная ми́лость свою́ оста́виша.
Припев: Я́ко про́рока Ио́ну, спаси́ мя, Го́споди.
Ели́ка обеща́х — возда́м Тебе́, во спасе́ние мое́, Го́сподеви.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песня 8

На 12: Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, а́нгели Госпо́дни, небеса́ Госпо́дня, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 10: Благослови́те, во́ды вся, я́же превыше небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 8: Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, сы́нове челове́честии, да благослови́т Израиль, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 6: Благослови́те, свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 4: Благослови́те, Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода.
Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песня 9

Св. Заха́рии

На 12: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
И воздви́же рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 10: Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́: спа́сение от враг на́ших и из руки́ всех, ненави́дящих нас.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти заве́т святы́й Свой.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живота́ на́шего.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 6: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́ во оставле́ние грех их, милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 4: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Напра́вити но́ги на́ша на путь ми́рен.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва по оконча́нии библе́йских пе́сен

Бо́же, Бо́же наш, у́мныя и слове́сныя соста́вивый си́лы Твое́ю во́лею! Мо́лим Тя: приими́ на́ше, по си́ле, славосло́вие, со все́ми созда́нии Твои́ми, и бога́тыми Твоея́ бла́гости возда́ждь дарова́ньми. Я́ко Тебе́ преклоня́ется вся́кое коле́но небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних, и вся́кое дыха́ние и созда́ние пое́т непостижи́мую Твою́ сла́ву: Еди́н бо еси́ Бог, И́стинный и Многоми́лостивый. Я́ко Тя хва́лят вся Си́лы Небе́сныя, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свети́лен

Канонарх: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Припев: Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же[5].

[5] Припевы на хвалитных псалмах поются на глас первой стихиры на хвалитех, по напеву заключительного колена.
Припев припевается после каждого стиха (и смысловой фразы) или звучит фоном во время чтения их чтецом, до момента смены припева на следующий.

Псало́м 148

Лик первый: Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же.

Лик второй: Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же.

Чтец: Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, / хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. / Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. / Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. / Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. / Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: /

Хор: Дади́те сла́ву Бо́гу.

Чтец: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, / го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, / зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. / Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне. /

Хор: Тому́ подоба́ет песнь.

Чтец: Я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, / испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. / И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́. /

Псало́м 149

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. / Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. / Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их. / Сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, /

Хор: Пощади́ ны, Го́споди.

Чтец: связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными. / Сотвори́ти в них суд напи́сан; сла́ва сия бу́дет всем преподо́бным Его́. /

Хор: Сы́не Бо́жий, поми́луй нас.

Псало́м 150

Чтец: Хвалит́е Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. /

Хор: Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди.

Чтец: На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.
Припев: Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди.
Слава и ныне:

Канонарх: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (3 раза)

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́.

Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропа́рь

Моли́тва св. Васи́лия Вели́кого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.  Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.


Час первый (07:00-09:00)

Час первый

Время совершения: 07:00-09:00

Чтец: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (3 раза)

Зау́тра услы́ши глас мой, / Царю́ мой и Бо́же мой. Поклон.

Стих 1: Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.

Припев: Зау́тра услы́ши глас мой, / Царю́ мой и Бо́же мой. Поклон.

Стих 2: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.

Припев: Зау́тра услы́ши глас мой, / Царю́ мой и Бо́же мой. Поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.


Тропарь на День Святой Троицы, глас 8
Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.


Тропарь на День Святой Троицы, глас 8
Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

 Ещё тропари 

Тропарь преподобному Никите исповеднику, епископу Халкидонскому, глас 4
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ Я́же веще́й и́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.


Тропарь святителям Ростовским, глас 4

Святи́телие прему́дрии,/ па́ствы ва́шея учи́телие богопросвеще́ннии,/ ве́ру ева́нгельскую в лю́дех преумно́жившии,/ любве́ Небе́сныя на земли́ достоподража́тельнии о́брази,/ лю́ди страны́ Росто́вския и Яросла́вския приобща́вшии спасе́нию,/ служи́телие вои́стинну Бо́жии/ и соприча́стницы апо́столов досто́йнии яви́лися есте́,/ Лео́нтие священному́чениче, Иса́ие, Игна́тие, Иа́кове, Фео́доре/ и златослове́сниче Росси́йский Дими́трие,/ Христа́ Бо́га моли́те/ о архиере́ех, на престо́ле ва́шем прее́мницех,/ о лю́дех, благоче́стно вас почита́ющих,/ о стране́ на́шей правосла́вней// и о всей Христо́вей Це́ркви.


Тропарь святителю Игнатию, епископу Ростовскому, глас 4
Благове́рия просве́щся уче́нии,/ святи́тельства прие́м па́ству/ и апо́столов насле́дник быв,/ тем прия́л еси́ от Бо́га дар чуде́с, святи́телю о́тче Игна́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.


Тропарь святителям Леонтию, Исаие и Игнатию, епископам Ростовским, глас 4
Апо́стольским преда́нием, истинней ве́ре пропове́дницы,/ и от тьмы к све́ту Богоразу́мия челове́ком наста́вницы,/ и за ны к Бо́гу моле́бницы,/ на Небе́сная любо́вь возложи́сте к Лю́бящему вы./ И ны́не на Небеси́ со А́нгелы и со все́ми святы́ми ликовству́юще/ у Престо́ла сла́вы всех Царя́, Христа́ Бо́га на́шего,/ святи́и чудотво́рцы Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие,/ моли́те дарова́ти стране́ на́шей мир,/ на враги́ одоле́ние,/ Це́ркви единомы́слие// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.


Тропарь преподобным Александре, Марфе и Елене Дивеевским, глас 4
Яви́лися есте́ земли́ Росси́йския украше́ние, нача́льницы оби́тели Диве́евския преподо́бныя ма́тери на́ша Алекса́ндро, Ма́рфо и Еле́но, благослове́ние Цари́цы Небе́сныя исполнившия и дерзнове́ние ко Го́споду стяжавшия, моли́те у престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы о спасе́нии ду́ш на́ших.


Тропарь преподобной Елене Дивеевской, глас 5
Ди́вно бы́сть ко Го́споду призва́ние твое́, сла́вно бы́сть и равноа́нгельное житие́, кро́тко бы́сть твое́ крестоноше́ние, чу́дно бы́сть смиренному́дрие твое́. Послу́шлива была́ еси́ да́же до ча́ши сме́ртныя и из Диве́евской оби́тели в Небе́сную взошла́ еси́. Ра́дуйся, Еле́но преподо́бная, и не оста́ви ны предста́тельством твои́м.


Тропарь святителю Геронтию, митрополиту Московскому, глас 6
Днесь душа́ вся́ка весели́тся/ на па́мять успе́ния святи́теля Христо́ва Геро́нтия,/ прему́дрости ревни́теля/ и кро́тости учи́теля,/ смире́нию наказа́теля,/ уче́нием Боже́ственных слове́с ве́рныя наслади́вшаго./ Ру́сскаго митрополи́та похва́лим,/ святи́тельства па́ству прии́мшаго,/ украси́вшаго Це́рковь Христо́ву./ Тем и Христо́с ви́дя твое́ благопроизволе́ние,/ причте́ тя в лик пра́ведных,/ святи́телю Геро́нтие,/ моли́ Христа́ Бо́га и Пречи́стую Богоро́дицу// непреста́нно о всех нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо? — я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце пра́вды; Рай? — я́ко прозябла́ еси́ Цвет нетле́ния; Де́ву? — я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна; Чи́стую Ма́терь? — я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Чтение утреннего Евангелия (по указанию церковного календаря) Мф.5:42–48

Моли́тва перед чте́нием Ева́нгелия

Бо́же мой, просвети́ мя све́том богоразу́мия Твоего́ и отве́рзи мы́сленныя о́чи се́рдца моего́, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние.

 

По окончании Чтения или при его отсутствии:

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Глас 8. Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики, / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, / Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х. Ами́нь.


Последование ко Святому Причащению (07:00-09:00)

Последование ко Святому Причащению

Время совершения: 07:00-09:00

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 22

Госпóдь пасéт мя, и ничтóже мя лиши́т. На мéсте злáчне, тáмо всéли мя, на водé покóйне воспитá мя. Ду́шу мою́ обрати́, настáви мя на стези́ прáвды, и́мене рáди Своегó. Áще бо и пойду́ посредé сéни смéртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мнóю еси́, жезл Твой и пáлица Твоя́, та мя утéшиста. Уготóвал еси́ прéдо мнóю трапéзу сопроти́в стужáющым мне, умасти́л еси́ елéом главу́ мою́, и чáша Твоя́ упоявáющи мя, я́ко держáвна. И ми́лость Твоя́ поженéт мя вся дни животá моегó, и éже всели́ти ми ся в дом Госпóдень, в долготу́ дний.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Тропари, глас 8‑й

Хор: Беззакóния моя́ прéзри, Гóсподи, от Дéвы рождéйся, и сéрдце моé очи́сти, храм то творя́ пречи́стому Твоему́ Тéлу и Крóви, нижé отри́ни менé от Твоегó лицá, без числá имéяй вéлию ми́лость.

Сла́ва: Во причáстие святы́нь Твои́х кáко вниду, недостóйный? Áще бо дерзну́ к Тебé приступи́ти с достóйными, хитóн мя обличáет, я́ко несть вечéрний, и осуждéние исходáтайствую многогрéшной души́ моéй. Очи́сти, Гóсподи, сквéрну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.

И ныне: Мнóгая мнóжества мои́х, Богорóдице, прегрешéний, к Тебé прибегóх, Чи́стая, спасéния трéбуя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоегó и Бóга нáшего, дáти ми оставлéние, я́же содéях лю́тых, еди́на Благословéнная.

Прéжде причáстия стрáшныя жéртвы, Животворя́щаго Тéла Влады́чня, Сим помоли́ся óбразом со трéпетом. 

Молитва Василия Великого

Влады́ко Гóсподи Иису́се Христé, Бóже наш, истóчниче жи́зни и безсмéртия, всея́ твáри ви́димыя и неви́димыя Содéтелю, безначáльнаго Отцá соприсносу́щный Сы́не и собезначáльный, премнóгия рáди блáгости в послéдния дни в плоть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны неблагодáрныя и злонрáвныя, и Твоéю крóвию обнови́вый растлéвшее грехóм естествó нáше, Сам, Безсмéртный Царю́, приими́ и моé грéшнаго покая́ние, и приклони́ у́хо Твоé мне, и услы́ши глагóлы моя́. Согреши́х бо, Гóсподи, согреши́х на нéбо и пред Тобóю, и несмь достóин воззрéти на высóту слáвы Твоея́: прогнéвах бо Твою́ блáгость, Твоя́ зáповеди преступи́в, и не послу́шав Твои́х повелéний. Но Ты, Гóсподи, незлóбив сый, долготерпели́в же и многоми́лостив, не предáл еси́ мя поги́бнути со беззакóньми мои́ми, моегó вся́чески ожидáя обращéния. Ты бо рекл еси́, Человеколю́бче, прорóком Твои́м: я́ко хотéнием не хощу́ смéрти грéшника, но éже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Не хóщеши бо, Влады́ко, создáния Твоéю руку́ погуби́ти, нижé благоволи́ши о поги́бели человéчестей, но хóщеши всем спасти́ся, и в рáзум и́стины приити́. Тéмже и аз, áще и недостóин есмь небесé и земли́, и сея́ приврéменныя жи́зни, всегó себé повину́в греху́, и сластéм порабóтив, и Твой оскверни́в óбраз; но творéние и создáние Твоé быв, не отчаявáю своегó спасéния окая́нный, на Твоé же безмéрное благоутрóбие дерзáя, прихожду́. Приими́ у́бо и менé, Человеколю́бче Гóсподи, я́коже блудни́цу, я́ко разбóйника, я́ко мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возми́ моé тя́жкое брéмя грехóв, грех взéмляй ми́ра, и нéмощи человéческия исцеля́яй, труждáющияся и обременéнныя к Себé призывáяй и упокоевáяй, не пришéдый призвáти прáведныя, но грéшныя на покая́ние. И очи́сти мя от вся́кия сквéрны плóти и ду́ха, и научи́ мя совершáти святы́ню во стрáсе Твоéм: я́ко да чи́стым свéдением сóвести моея́, святы́нь Твои́х часть приéмля, соединю́ся святóму Тéлу Твоему́ и Крóви, и имéю Тебé во мне живу́ща и пребывáюща, со Отцéм и Святы́м Твои́м Ду́хом. Ей, Гóсподи Иису́се Христé, Бóже мой, и да не в суд ми бу́дет причáстие пречи́стых и животворя́щих Тáин Твои́х, нижé да нéмощен бу́ду душéю же и тéлом, от éже недостóйне тем причащáтися, но даждь ми, дáже до конéчнаго моегó издыхáния, неосуждéнно восприимáти часть святы́нь Твои́х, в Ду́ха Святáго общéние, в напу́тие животá вéчнаго, и во благоприя́тен отвéт на Стрáшнем Суди́щи Твоéм: я́ко да и аз со всéми избрáнными Твои́ми óбщник бу́ду нетлéнных Твои́х благ, я́же уготóвал еси́ лю́бящим Тя, Гóсподи, в ни́хже препрослáвлен еси́ во вéки. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Влады́ко Гóсподи Иису́се Христé, Бóже наш, еди́не имéяй власть человéком оставля́ти грехи́, я́ко благ и Человеколю́бец прéзри моя́ вся в вéдении и не в вéдении прегрешéния, и сподóби мя неосуждéнно причасти́тися Божéственных, и преслáвных, и пречи́стых, и животворя́щих Твои́х Тáин, не в тяжесть, ни в му́ку, ни в приложéние грехóв, но во очищéние, и освящéние, и обручéние бу́дущаго животá и Цáрствия, в стéну и пóмощь, и в возражéние сопроти́вных, во истреблéние мнóгих мои́х согрешéний. Ты бо еси́ Бог ми́лости, и щедрóт, и человеколю́бия, и Тебé слáву возсылáем со Отцéм и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Златоустого

Бóже, ослáби, остáви, прости́ ми согрешéния моя́, ели́ка Ти согреши́х, áще слóвом, áще дéлом, áще помышлéнием, во́лею или́ нево́лею, рáзумом или́ неразу́мием, вся ми прости́ я́ко благ и Человеколю́бец, и моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, у́мных Твои́х служи́телей и святы́х сил, и всех святы́х, от вéка Тебé благоугоди́вших, неосуждéнно благоволи́ прия́ти ми святóе и пречи́стое Твоé Тéло и честну́ю Кровь, во исцелéние души́ же и тéла, и во очищéние лукáвых мои́х помышлéний. Я́ко Твоé есть Цáрство и си́ла и слáва, со Отцéм и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Тропарь

Во свéтлостех святы́х Твои́х кáко вни́ду, недостóйный? Áще бо дерзну́ совни́ти в чертóг, одéжда мя обличáет, я́ко нéсть брáчна, и свя́зан извéржен бу́ду от Áнгелов. Очи́сти, Гóсподи, сквéрну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Молитва

Влады́ко Человеколю́бче, Гóсподи Иису́се Христé Бóже мой, да не в суд ми бу́дут Святáя сия́, за éже недостóйну ми бы́ти: но во очищéние и освящéние души́ же и тéла, и во обручéние бу́дущия жи́зни и Цáрствия. Мне же, éже прилепля́тися Бóгу, блáго есть, полагáти во Гóсподе уповáние спасéния моегó.

Приходя же причаститься, произноси мысленно эти стихи:

Молитва святого Иоанна Златоустого

Вéрую, Гóсподи, и исповéдую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христóс, Сын Бóга живáго, пришéдый в мир грéшныя спасти́, от ни́хже пéрвый есмь аз. Ещé вéрую, я́ко сиé есть сáмое пречи́стое Тéло Твоé, и сия́ есть сáмая честнáя Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебé: поми́луй мя, и прости́ ми прегрешéния моя́, вóльная и невóльная, я́же слóвом, я́же дéлом, я́же вéдением и невéдением, и сподóби мя неосуждéнно причасти́тися пречи́стых Твои́х Тáинств, во оставлéние грехóв, и в жизнь вéчную. Ами́нь.

Вéчери Твоея́ тáйныя днесь, Сы́не Бóжий, причáстника мя приими́; не бо врагóм Твои́м тáйну повéм, ни лобзáния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбóйник исповéдаю Тя: помяни́ мя, Гóсподи, во Цáрствии Твоéм.

Се приступáю к Божéственному Причащéнию, Содéтелю, да не опали́ши мя приобщéнием, огнь бо еси́, недостóйныя попаля́яй. Но у́бо очи́сти мя от вся́кия сквéрны.


Вместочасие (Пятидесятница) (09:00-12:00)

Вместочасие (Пятидесятница)

Время совершения: 09:00-12:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м праздничный (избранный)

По субботним дням

Бо́г на́м прибе́жище и си́ла. Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ сму́щается земля́. Бо́же, кто́ уподо́бится Тебе́? да не премолчи́ши, ниже́ укроти́ши, Бо́же. Яко се́ врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя́ воздвиго́ша главу́. На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею и совеща́ша на святы́я Твоя́. Положи́ша тру́пия рабо́в Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным. Пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м. Пролия́ша кро́вь и́х, я́ко во́ду. Яко Тебе́ ра́ди умерщвля́еми есмы́ ве́сь де́нь. Вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния. Положи́л еси́ на́с в при́тчу во язы́цех. И бы́х я́звен ве́сь де́нь. Разже́гл еси́ ны́, я́коже разжиза́ется сребро́. Проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду, и изве́л еси́ на́с в поко́й. Весели́теся о Го́споде и ра́дуйтеся, пра́веднии. Яко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. И насле́дие и́х в ве́к бу́дет. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша и́х. Све́т возсия́ пра́веднику, и пра́вым се́рдцем весе́лие. В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. Святы́м, и́же су́ть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся́ хоте́ния Своя́ в ни́х. Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х. Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т, я́ко ке́др, и́же в Лива́не, умно́жится. Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́. И похва́лятся вси́ пра́вии се́рдцем.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Псало́м праздничный (избранный)

В неделю Пятидесятницы 

Псалом 18

Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. / Ду́хом уст Его́ вся си́ла их. / С Небесе́ призре́ Госпо́дь, ви́де вся сы́ны челове́ческия. / Огнь пред Ним преды́дет, и о́крест Его́ бу́ря зе́льна. / У́глие возгоре́ся от Него́, и приклони́ Небеса́, и сни́де. / От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́. / И покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. / Свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. / Земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от лица́ Бо́га Сина́ина. / Дождь во́лен отлучи́ши, Бо́же, достоя́нию Твоему́.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Поста́виши их кня́зи по всей земли́. / Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. / По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. / Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. / Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и Дух прав обнови́ во утро́бе мо́ей.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. / Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. / Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющим си́лою мно́гою. / Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Чтение литургийного Апостола (Рим.1:7–12)

Моли́тва перед чте́нием Писа́ния

Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

 

Тропарь праздника

В субботу, всех святых, и за умерших
Тропари, глас 2:

Апостоли, мученицы и пророцы,/ святителие, преподобнии и праведнии,/ добре подвиг совершившии и веру соблюдшии,/ дерзновение имущии ко Спасу,/ о нас Того, яко Блага, молите// спастися, молимся, душам нашим.

Помяни, Господи, яко Благ, рабы Твоя,/ и елика в житии согрешиша, прости:/ никтоже бо безгрешен,// токмо Ты, могий и преставленным дати покой.


Тропарь на День Святой Троицы, глас 8
Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.


Тропарь на День Святой Троицы, глас 8
Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

 Ещё тропари 

Тропарь преподобному Никите исповеднику, епископу Халкидонскому, глас 4
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ Я́же веще́й и́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.


Тропарь святителям Ростовским, глас 4

Святи́телие прему́дрии,/ па́ствы ва́шея учи́телие богопросвеще́ннии,/ ве́ру ева́нгельскую в лю́дех преумно́жившии,/ любве́ Небе́сныя на земли́ достоподража́тельнии о́брази,/ лю́ди страны́ Росто́вския и Яросла́вския приобща́вшии спасе́нию,/ служи́телие вои́стинну Бо́жии/ и соприча́стницы апо́столов досто́йнии яви́лися есте́,/ Лео́нтие священному́чениче, Иса́ие, Игна́тие, Иа́кове, Фео́доре/ и златослове́сниче Росси́йский Дими́трие,/ Христа́ Бо́га моли́те/ о архиере́ех, на престо́ле ва́шем прее́мницех,/ о лю́дех, благоче́стно вас почита́ющих,/ о стране́ на́шей правосла́вней// и о всей Христо́вей Це́ркви.


Тропарь святителю Игнатию, епископу Ростовскому, глас 4
Благове́рия просве́щся уче́нии,/ святи́тельства прие́м па́ству/ и апо́столов насле́дник быв,/ тем прия́л еси́ от Бо́га дар чуде́с, святи́телю о́тче Игна́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.


Тропарь святителям Леонтию, Исаие и Игнатию, епископам Ростовским, глас 4
Апо́стольским преда́нием, истинней ве́ре пропове́дницы,/ и от тьмы к све́ту Богоразу́мия челове́ком наста́вницы,/ и за ны к Бо́гу моле́бницы,/ на Небе́сная любо́вь возложи́сте к Лю́бящему вы./ И ны́не на Небеси́ со А́нгелы и со все́ми святы́ми ликовству́юще/ у Престо́ла сла́вы всех Царя́, Христа́ Бо́га на́шего,/ святи́и чудотво́рцы Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие,/ моли́те дарова́ти стране́ на́шей мир,/ на враги́ одоле́ние,/ Це́ркви единомы́слие// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.


Тропарь преподобным Александре, Марфе и Елене Дивеевским, глас 4
Яви́лися есте́ земли́ Росси́йския украше́ние, нача́льницы оби́тели Диве́евския преподо́бныя ма́тери на́ша Алекса́ндро, Ма́рфо и Еле́но, благослове́ние Цари́цы Небе́сныя исполнившия и дерзнове́ние ко Го́споду стяжавшия, моли́те у престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы о спасе́нии ду́ш на́ших.


Тропарь преподобной Елене Дивеевской, глас 5
Ди́вно бы́сть ко Го́споду призва́ние твое́, сла́вно бы́сть и равноа́нгельное житие́, кро́тко бы́сть твое́ крестоноше́ние, чу́дно бы́сть смиренному́дрие твое́. Послу́шлива была́ еси́ да́же до ча́ши сме́ртныя и из Диве́евской оби́тели в Небе́сную взошла́ еси́. Ра́дуйся, Еле́но преподо́бная, и не оста́ви ны предста́тельством твои́м.


Тропарь святителю Геронтию, митрополиту Московскому, глас 6
Днесь душа́ вся́ка весели́тся/ на па́мять успе́ния святи́теля Христо́ва Геро́нтия,/ прему́дрости ревни́теля/ и кро́тости учи́теля,/ смире́нию наказа́теля,/ уче́нием Боже́ственных слове́с ве́рныя наслади́вшаго./ Ру́сскаго митрополи́та похва́лим,/ святи́тельства па́ству прии́мшаго,/ украси́вшаго Це́рковь Христо́ву./ Тем и Христо́с ви́дя твое́ благопроизволе́ние,/ причте́ тя в лик пра́ведных,/ святи́телю Геро́нтие,/ моли́ Христа́ Бо́га и Пречи́стую Богоро́дицу// непреста́нно о всех нас.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.


Вместочасие (Пятидесятница) (12:00-15:00)

Вместочасие (Пятидесятница)

Время совершения: 12:00-15:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м праздничный (избранный)

По субботним дням

Бо́г на́м прибе́жище и си́ла. Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ сму́щается земля́. Бо́же, кто́ уподо́бится Тебе́? да не премолчи́ши, ниже́ укроти́ши, Бо́же. Яко се́ врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя́ воздвиго́ша главу́. На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею и совеща́ша на святы́я Твоя́. Положи́ша тру́пия рабо́в Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным. Пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м. Пролия́ша кро́вь и́х, я́ко во́ду. Яко Тебе́ ра́ди умерщвля́еми есмы́ ве́сь де́нь. Вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния. Положи́л еси́ на́с в при́тчу во язы́цех. И бы́х я́звен ве́сь де́нь. Разже́гл еси́ ны́, я́коже разжиза́ется сребро́. Проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду, и изве́л еси́ на́с в поко́й. Весели́теся о Го́споде и ра́дуйтеся, пра́веднии. Яко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. И насле́дие и́х в ве́к бу́дет. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша и́х. Све́т возсия́ пра́веднику, и пра́вым се́рдцем весе́лие. В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. Святы́м, и́же су́ть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся́ хоте́ния Своя́ в ни́х. Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х. Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т, я́ко ке́др, и́же в Лива́не, умно́жится. Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́. И похва́лятся вси́ пра́вии се́рдцем.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Псало́м праздничный (избранный)

В неделю Пятидесятницы 

Псалом 18

Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. / Ду́хом уст Его́ вся си́ла их. / С Небесе́ призре́ Госпо́дь, ви́де вся сы́ны челове́ческия. / Огнь пред Ним преды́дет, и о́крест Его́ бу́ря зе́льна. / У́глие возгоре́ся от Него́, и приклони́ Небеса́, и сни́де. / От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́. / И покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. / Свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. / Земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от лица́ Бо́га Сина́ина. / Дождь во́лен отлучи́ши, Бо́же, достоя́нию Твоему́.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Поста́виши их кня́зи по всей земли́. / Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. / По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. / Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. / Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и Дух прав обнови́ во утро́бе мо́ей.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. / Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. / Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющим си́лою мно́гою. / Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Чтение в соответствии с чтением Апостола и Евангелия «МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА» (Свт. Феофан Затворник)

Молитва перед чтением

Моли́твами святаго Феофана, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй мя.

(Рим. 1:7–12; Мф. 5:42–48)

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44). Без любви никого нет на свете: любят родителей и родных, любят благодетелей и покровителей. Но чувство любви к родителям, родным, покровителям и благодетелям естественно и строится само собой в сердце; оттого и цены ей не дает Господь. 

Настоящая же христианская любовь опробуется отношением к недругам. Не только какая-нибудь легкая и случайная неприятность не должна погашать нашей любви к другим, но даже напасть и гонение, бедствия и лишения, намеренно вражески причиняемые. Мы должны не только благословлять этих людей, но еще благотворить им и молиться за них. Присмотрись, есть ли в тебе такое расположение к недругам твоим, и по тому суди, есть ли в тебе христианская любовь, без которой нет спасения?


По окончании Чтения или при его отсутствии: 

Тропарь святого или праздника.

В субботу, всех святых, и за умерших
Тропари, глас 2:

Апостоли, мученицы и пророцы,/ святителие, преподобнии и праведнии,/ добре подвиг совершившии и веру соблюдшии,/ дерзновение имущии ко Спасу,/ о нас Того, яко Блага, молите// спастися, молимся, душам нашим.

Помяни, Господи, яко Благ, рабы Твоя,/ и елика в житии согрешиша, прости:/ никтоже бо безгрешен,// токмо Ты, могий и преставленным дати покой.


Тропарь на День Святой Троицы, глас 8
Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.


Тропарь на День Святой Троицы, глас 8
Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

 Ещё тропари 

Тропарь преподобному Никите исповеднику, епископу Халкидонскому, глас 4
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ Я́же веще́й и́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.


Тропарь святителям Ростовским, глас 4

Святи́телие прему́дрии,/ па́ствы ва́шея учи́телие богопросвеще́ннии,/ ве́ру ева́нгельскую в лю́дех преумно́жившии,/ любве́ Небе́сныя на земли́ достоподража́тельнии о́брази,/ лю́ди страны́ Росто́вския и Яросла́вския приобща́вшии спасе́нию,/ служи́телие вои́стинну Бо́жии/ и соприча́стницы апо́столов досто́йнии яви́лися есте́,/ Лео́нтие священному́чениче, Иса́ие, Игна́тие, Иа́кове, Фео́доре/ и златослове́сниче Росси́йский Дими́трие,/ Христа́ Бо́га моли́те/ о архиере́ех, на престо́ле ва́шем прее́мницех,/ о лю́дех, благоче́стно вас почита́ющих,/ о стране́ на́шей правосла́вней// и о всей Христо́вей Це́ркви.


Тропарь святителю Игнатию, епископу Ростовскому, глас 4
Благове́рия просве́щся уче́нии,/ святи́тельства прие́м па́ству/ и апо́столов насле́дник быв,/ тем прия́л еси́ от Бо́га дар чуде́с, святи́телю о́тче Игна́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.


Тропарь святителям Леонтию, Исаие и Игнатию, епископам Ростовским, глас 4
Апо́стольским преда́нием, истинней ве́ре пропове́дницы,/ и от тьмы к све́ту Богоразу́мия челове́ком наста́вницы,/ и за ны к Бо́гу моле́бницы,/ на Небе́сная любо́вь возложи́сте к Лю́бящему вы./ И ны́не на Небеси́ со А́нгелы и со все́ми святы́ми ликовству́юще/ у Престо́ла сла́вы всех Царя́, Христа́ Бо́га на́шего,/ святи́и чудотво́рцы Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие,/ моли́те дарова́ти стране́ на́шей мир,/ на враги́ одоле́ние,/ Це́ркви единомы́слие// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.


Тропарь преподобным Александре, Марфе и Елене Дивеевским, глас 4
Яви́лися есте́ земли́ Росси́йския украше́ние, нача́льницы оби́тели Диве́евския преподо́бныя ма́тери на́ша Алекса́ндро, Ма́рфо и Еле́но, благослове́ние Цари́цы Небе́сныя исполнившия и дерзнове́ние ко Го́споду стяжавшия, моли́те у престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы о спасе́нии ду́ш на́ших.


Тропарь преподобной Елене Дивеевской, глас 5
Ди́вно бы́сть ко Го́споду призва́ние твое́, сла́вно бы́сть и равноа́нгельное житие́, кро́тко бы́сть твое́ крестоноше́ние, чу́дно бы́сть смиренному́дрие твое́. Послу́шлива была́ еси́ да́же до ча́ши сме́ртныя и из Диве́евской оби́тели в Небе́сную взошла́ еси́. Ра́дуйся, Еле́но преподо́бная, и не оста́ви ны предста́тельством твои́м.


Тропарь святителю Геронтию, митрополиту Московскому, глас 6
Днесь душа́ вся́ка весели́тся/ на па́мять успе́ния святи́теля Христо́ва Геро́нтия,/ прему́дрости ревни́теля/ и кро́тости учи́теля,/ смире́нию наказа́теля,/ уче́нием Боже́ственных слове́с ве́рныя наслади́вшаго./ Ру́сскаго митрополи́та похва́лим,/ святи́тельства па́ству прии́мшаго,/ украси́вшаго Це́рковь Христо́ву./ Тем и Христо́с ви́дя твое́ благопроизволе́ние,/ причте́ тя в лик пра́ведных,/ святи́телю Геро́нтие,/ моли́ Христа́ Бо́га и Пречи́стую Богоро́дицу// непреста́нно о всех нас.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.


Вместочасие (Пятидесятница) (15:00-18:00)

Вместочасие (Пятидесятница)

Время совершения: 15:00-18:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м праздничный (избранный)

По субботним дням

Бо́г на́м прибе́жище и си́ла. Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ сму́щается земля́. Бо́же, кто́ уподо́бится Тебе́? да не премолчи́ши, ниже́ укроти́ши, Бо́же. Яко се́ врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя́ воздвиго́ша главу́. На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею и совеща́ша на святы́я Твоя́. Положи́ша тру́пия рабо́в Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным. Пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м. Пролия́ша кро́вь и́х, я́ко во́ду. Яко Тебе́ ра́ди умерщвля́еми есмы́ ве́сь де́нь. Вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния. Положи́л еси́ на́с в при́тчу во язы́цех. И бы́х я́звен ве́сь де́нь. Разже́гл еси́ ны́, я́коже разжиза́ется сребро́. Проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду, и изве́л еси́ на́с в поко́й. Весели́теся о Го́споде и ра́дуйтеся, пра́веднии. Яко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. И насле́дие и́х в ве́к бу́дет. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша и́х. Све́т возсия́ пра́веднику, и пра́вым се́рдцем весе́лие. В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. Святы́м, и́же су́ть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся́ хоте́ния Своя́ в ни́х. Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х. Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т, я́ко ке́др, и́же в Лива́не, умно́жится. Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́. И похва́лятся вси́ пра́вии се́рдцем.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Псало́м праздничный (избранный)

В неделю Пятидесятницы 

Псалом 18

Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. / Ду́хом уст Его́ вся си́ла их. / С Небесе́ призре́ Госпо́дь, ви́де вся сы́ны челове́ческия. / Огнь пред Ним преды́дет, и о́крест Его́ бу́ря зе́льна. / У́глие возгоре́ся от Него́, и приклони́ Небеса́, и сни́де. / От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́. / И покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. / Свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. / Земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от лица́ Бо́га Сина́ина. / Дождь во́лен отлучи́ши, Бо́же, достоя́нию Твоему́.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Поста́виши их кня́зи по всей земли́. / Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. / По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. / Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. / Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и Дух прав обнови́ во утро́бе мо́ей.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. / Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. / Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющим си́лою мно́гою. / Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

 Чтение «жития» празднуемого святого

Молитва перед чтением

Моли́твами свята́го имяре́к, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, поми́луй мя.

Чтение. Краткие жития святых

Преподобный Никита исповедник, епископ Халкидонский, жил во 2‑й половине VIII века. За свою богоугодную жизнь он был возведен в сан епископа Халкидонского. Святитель Никита отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обижаемых. В царствование иконоборца Льва Армянина (813–820) святитель Никита мужественно обличал иконоборческую ересь и убеждал своих пасомых благоговейно поклоняться святым иконам Христа, Божией Матери и угодников Божиих, перенес много страданий от нечестивого императора и его единомышленников-иконоборцев, был подвергнут мучениям и отправлен в ссылку. Святой исповедник Никита скончался в начале IX века. У мощей его совершались чудеса исцеления. В каноне службы ему, написанном Константинопольским пресвитером Иосифом, прославляется также брат святителя Никиты – святой Игнатий.

См. также: “Память преподобного отца нашего Никиты, епископа Халкидонского” в изложении свт. Димитрия Ростовского.

 Ещё жития 

Святитель Игнатий, епископ Ростовский, родился в благочестивой семье и был воспитан во всякой христианской добродетели. Убедившись в суете мира сего, он отрекся от мира и принял пострижение в монашество в Богоявленском монастыре Ростова Великого, в котором позднее был некоторое время настоятелем в сане архимандрита.

В 1261 году святой Игнатий был возведен на епископскую кафедру Ростова Великого. Ставши епископом, он, «прием паству словесных овец», «добре» пас «церковь Христову», «просвещая всех омраченныя сердца, наставляя на путь истинный». Просвещение Белозерского края святой верой и построение в 1269 году первой обители во имя Святой Троицы на берегу Белоозера – все было в правление святого Игнатия Ростовской епархией. Он управлял епархией в течение 26 лет, в один из самых трудных периодов в истории Руси – монголо-татарского ига. В этих условиях епископ Игнатий неутомимо и самоотверженно трудился в созидании Русской Церкви и Отечества, утверждая паству в верности святому православию.

В 1274 году святой Игнатий присутствовал на знаменитом Соборе Владимирском, исправлявшем церковные дела. Два раза по делам епархии святителю пришлось предпринимать тяжелое путешествие в Орду с ходатайством о церковном причте. В 1280 году он отпевал Всероссийского митрополита Кирилла. Святой Игнатий известен как миротворец князей Ростовских Димитрия и Константина Борисовичей; в память примирения их основана в Ростове Борисоглебская церковь. За время своего служения он построил несколько иноческих обителей и был истинным отцом для своих пасомых.

Святой Игнатий – единственный из всего сонма святых, в земле Российской просиявших, которого Господь прославил нетлением и целебным даром мощей еще до их погребения. Святой угодник Божий преставился 28 мая 1288 года. В Ростов Великий на поклонение усопшему архипастырю стали стекаться многочисленные верующие. Неутешным был их плач.

Гроб с телом облаченного в архиерейские одежды святителя из-за необыкновенного скопления народа не сразу могли внести в храм. Чин погребения совершался под открытым небом. Когда гроб понесли в храм, две благочестивые монахини, Феодосия и Ксения, и некоторые другие молящиеся увидели, как святитель восстал из гроба и, как бы летя по воздуху, остановился над тем местом, которое было предназначено для погребения, благословляя собравшийся народ. Прикоснувшийся к мощам святителя архимандрит Стефан, у которого от рождения не разгибались пальцы руки, тотчас получил чудесное исцеление. При виде чудес, которыми Господь прославлял Своего угодника, было решено не предавать земле святые мощи почившего.

На следующий день, когда ко гробу святителя Игнатия был принесен список с именами всех рукоположенных им при жизни священников и диаконов, усопший святитель, как живой, протянул руку и принял поданный ему свиток.

Святитель Игнатий по кончине своей был признан святым и тело его не предали земле, так как чудеса, совершившееся при самом отпевании, побудили клир и народ поставить открыто его мощи в Ростовском Успенском соборе у северных врат алтаря, где покоились открыто.

По летописи XV века святой Игнатий – «великий чудотворец» и в грамотах XVI века он – «святой чудотворец».

«Иконописный подлинник» дает следующее описание образа святителя Игнатия: «Подобием сед, брада аки Алексия митрополита, на главе клобук бел, ризы святительские камчатые лазоревые, исподняя багряная, в омофоре, в руках Евангелие».

См. также: “Память святого Игнатия, епископа Ростовского” в изложении свт. Димитрия Ростовского.

Преподобная Елена Дивеевская, в миру Елена Васильевна Мантурова, происходила из старинного дворянского рода и жила со своим братом Михаилом Васильевичем в родовом селе Нуча Нижегородской губернии.

В 17 лет девушка, стремившаяся к светской жизни, чудным образом была обращена к духовной жизни. Ей привиделся страшный змей, собиравшийся поглотить ее. Девушка взмолилась: «Царица Небесная, спаси! Даю Тебе клятву – никогда не выходить замуж и уйти в монастырь!» Змей тут же исчез. После этого случая Елена Васильевна изменилась, стала читать духовные книги, много молиться. Она жаждала выполнить своё обещание.

Вскоре Елена Васильевна поехала в Саров к отцу Серафиму просить его благословения на поступление в монастырь. Но только через три года преподобный Серафим Саровский благословил Елену поступить в Дивеевскую Казанскую общину. «Не монастырь путь твой, – говорил батюшка, – ты замуж выйдешь, и жених у тебя будет преблагочестивейший…» Только потом Елена Васильевна поняла, о каком женихе говорил батюшка Серафим: он имел в виду Небесного Жениха – Самого Господа Иисуса Христа.

Хотя Елена Васильевна до конца своих дней жила в Казанской общине, мельничным сестрам батюшка говорил о ней: «Госпожа ваша! Начальница!» Но это так смущало юную подвижницу, что она повторяла: «Всегда и во всем слушалась я вас, но в этом не могу! Лучше прикажите мне умереть у ног ваших…»

Елена Васильевна наравне с другими сестрами трудилась на послушаниях и, кроме того, как «словесная», по выражению батюшки, исполняла многие трудные поручения. Необыкновенно добрая от природы, она много помогала сестрам втайне. По заповеди, данной ей батюшкой, она больше молчала и постоянно молилась. Со времени освящения храмов, пристроенных к Казанской церкви (Рождества Христова и Рождества Богородицы), батюшка Серафим назначил Елену Васильевну церковницей и ризничей. Для этого она была пострижена в рясофор.

Однажды ее брат Михаил, также верный ученик преподобного, тяжело заболел, и старец сказал монахине Елене: «Умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители-то нашей. Так вот и послушание тебе: умри ты за Михаила-то Васильевича!» – «Благословите, батюшка», – смиренно ответила она. После этого батюшка Серафим долго беседовал с ней. «Батюшка, я боюсь смерти», – призналась Елена Васильевна. «Что нам с тобой бояться смерти, радость моя! Для нас с тобой будет лишь вечная радость». Как только она шагнула за порог батюшкиной келлии, тут же и упала… Батюшка привел ее в чувство, но, вернувшись домой, она слегла в постель со словами: «Теперь я уже более не встану!»

Елена Васильевна прожила в обители до 27 лет. Перед кончиной она сподобилась многих чудесных видений. Царица Небесная показала ей обители Небесного Дивеева. Через несколько дней болезни 28 мая 1832 года накануне дня Святой Троицы она тихо скончалась.Провидя это духом, святой старец посылал всех в Дивеево: «Скорее, скорее грядите в обитель, там великая госпожа наша отошла ко Господу!» Елена Васильевна была похоронена рядом с первоначальницей матушкой Александрой. Не раз на этом месте хотели хоронить мирских людей, но могила всегда заливалась водой. Когда же хоронили монахиню Елену, это место оставалось сухим.В сороковой день по её кончине отец Серафим предсказал, что «со временем её мощи будут почивать открыто в обители».

На могиле Елены Васильевны не раз творились чудеса и исцеления. В обители до ее закрытия в 1927 году хранились церковные книги, где эти случаи были подробно описаны, но до нас они не дошли.

26 сентября 2000 года были обретены нетленные мощи преподобной Елены Дивеевской, которые вместе с мощами схимонахини Александры (Мельгуновой) и схимонахини Марфы (Мелюковой), согласно пророчеству отца Серафима, были торжественно помещены в храм Рождества Богородицы. 22 декабря 2000 года состоялось её прославление как местночтимой святой Нижегородской епархии.

Православные верующие вспоминают новоявленную святую Земли Русской 28 мая (10 июня) и 8 (21) июля – в день празднования Собора святых жён Дивеевских.

По молитвам преподобной Елены Дивеевской совершаются чудеса исцеления от болезней ног, суставов, зубной и головной боли, душевных расстройств и других заболеваний.


Святитель Геронтий, митрополит Московский, был возведен на первосвятительскую кафедру 29 июня 1471 года. Прежде он был настоятелем Симонова монастыря в Москве, до 1455 года возведен в сан епископа Коломенского.

Время правления святителя Геронтия ознаменовано расширением церковного строительства. После пожара в апреле 1471 года был заново построен митрополичий дом и другие строения. В 1481 году им была заложена церковь Положения Ризы Пресвятой Богородицы и освящена 21 августа 1486 года. При участии святителя Геронтия строится Успенский собор в Кремле, освящение которого состоялось 12 августа 1479 года. 24 августа происходило торжественное перенесение мощей святителя Петра в новый собор.

В период правления святителя Геронтия осложнились отношения Церкви с великим князем Иоанном III.

Святитель Геронтий обладал твердым характером и отстаивал независимость Церкви от вторжения великого князя в церковные дела. Между ними возникли споры, в которых принимал участие и архиепископ Ростовский Вассиан, духовник великого князя. На некоторое время митрополит Геронтий оставил кафедру и удалился в Симонов монастырь. Но так как большинство духовенства признавало правоту первоиерарха, великий князь Иоанн III просил у святителя Геронтия прощения и обещал не вмешиваться в церковные дела. После этого святитель возвратился на кафедру. Будучи непреклонным в делах церковных, святитель Геронтий всегда был добрым советчиком и союзником великого князя Московского в делах государственных. Так, в 1478 году Новгород Великий был окончательно подчинен Москве. С этого времени на Новгородскую кафедру возводились архипастыри, избранные в Москве.

В 1483 году святитель Геронтий на непродолжительное время вновь удалился в Симонов монастырь из-за болезни, но вскоре возвратился и благополучно управлял церковными делами до блаженной кончины, последовавшей 28 мая 1489 года, накануне праздника Вознесения.

Святитель Геронтий был погребен в Успенском соборе Кремля. Сохранились несколько грамот и послание к великому князю, составленные митрополитом Геронтием. После кончины началось его почитание. В XVII веке в Успенском соборе была известна икона святителя Геронтия. В «Иконописном подлиннике» содержится указание о написании его изображения вместе со святителями Киприаном, Фотием и другими первоиерархами.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 марта 2017 года имя святого Предстоятеля Русской Православной Церкви митрополита Геронтия было включено в Собор Московских святителей.


Священномученик Евтихий, епископ Мелитинский, сотрудник святых апостолов, пострадал за Христа в городе Мелитине в I веке.


Житие мученицы Еликониды Солунской (Фессалоникийской)

Святая мученица Еликонида жила в III веке в городе Фессалоники. Во время гонения на последователей Христа святая Еликонида пришла в город Коринф и стала убеждать язычников оставить служение бесчувственным идолам и поклониться Единому Истинному Богу, Творцу вселенной. За эту проповедь она была схвачена и приведена к правителю Периннию, который и ласками, и угрозами тщетно пытался склонить святую к принесению жертвы идолам. Святая мученица была подвергнута истязаниям, но мужественно перенесла их. Тогда ее бросили в горящую печь, но она вышла оттуда невредимой, ибо Ангел Господень остудил жар. Считая святую “волшебницей”, правитель придумывал для нее новые мучения. С головы стали сдирать кожу, грудь и голову ей опаляли огнем. Остановив пытку, судья снова принялся уговаривать святую Еликониду принести идолам жертву, обещая ей почести и звание жрицы. Внезапно святая согласилась. Ликующие жрецы и народ повели ее в капище при звуках труб и литавр и, по просьбе святой, оставили ее там одну. Но святая Еликонида, исполнившись богатырской силы, повергла и разбила всех идолов. Прождав долгое время, жрецы вошли в капище. Увидев разорение, они пришли в безумную ярость и повлекли святую деву с криками: “Предать волшебницу смерти!” Святую мученицу стали избивать, а потом бросили в темницу, где она провела 5 дней. В темнице святой мученице явился Христос Спаситель со святыми Архангелами Михаилом и Гавриилом и исцелил ее от ран. Наконец святую отдали на растерзание зверям. На нее выпустили трех голодных львов, но звери подошли с покорностью к мученице и лизали ей ноги. Толпа язычников кричала и требовала смерти “волшебнице”. Но в это время львы выскочили с арены и бросились на людей, которые в ужасе бежали. Не зная более, что предпринять, правитель приказал отсечь голову святой Еликониде. Святая с радостью пошла на казнь и услышала голос, призывавший ее в небесные селения. Тело ее было с благоговением похоронено христианами. Кончина ее последовала в 244 году.

См. также: “Страдание святой мученицы Еликониды” в изложении свт. Димитрия Ростовского.


Святой Герман[*] родился в конце V века в городе Отене. По окончании учебы он удалился к одному из своих родственников, священнику, и вместе с ним 15 лет вел благочестивую жизнь в подвигах, молитве и вознесении псалмов. Слава об угоднике Божием распространилась по округе. Тогда епископ Отенский рукоположил его в священника, а затем назначил аббатом знаменитого монастыря святого Симфориана.

Строгость Германа была такова, что иногда вызывала недовольство епископа и стоила ему однажды тюремного заключения. Но двери камеры сами открылись перед ним, давая возможность выйти из темницы, однако святой переступил ее порог лишь когда получил на то разрешение.

Около 555 года он был призван королем Хильдебертом на Парижскую кафедру. Но и став епископом, Герман не изменил строгости ни в образе жизни, ни в одежде. До конца дней он оставался монахом и подвижником, стремясь к совершенной ангельской жизни.

Святой пекся без устали о спасении своего народа. Его проповеди замечательно подтверждались даром чудотворения, которым Господь в избытке наделил Своего слугу. Молитвой епископ врачевал калек и болящих, исцелял одержимых, которых оставлял потом на несколько дней рядом с собой, молясь о них.

Слава о чудотворце распространилась повсеместно. Любой предмет, который благословил или к которому просто прикасался святитель Герман, люди стали отправлять страждущим, а те исцелялись благодатью Божией. Он не уставал раздавать милостыню, тратя на это большую часть средств своей Церкви. Если же их не хватало, епископ обращался за помощью к королю Хильдеберту, который восхищался святым, после того как был им исцелен от тяжелой болезни. Милосердие святителя Германа распространялось на всех – и добрых, и злых. Когда это было в его силах, он отпускал на волю узников и освобождал рабов любой национальности. В его лице парижские христиане видели своего возродившегося покровителя – святого Дионисия (память 9 октября).

Герман поощрял почитание местных святых и особенно заботился о красоте и достоинстве богослужений: считается, что большое число особенностей галликанской литургии того времени сложилось под его влиянием. При поддержке короля он основал монастырь Святого Креста и святого Викентия, известный под именем Сен-Жермен-де-Пре. Он призвал иноков монастыря святого Симфориана соблюдать устав, происходивший из Леринского монастыря. Будучи совершенным знатоком церковной традиции, святитель Герман тщательно оберегал мир и единство Церкви Галлии. Его голос был решающим на Турском церковном соборе (566). Также епископ созвал два церковных собора в Париже (557; 573).

После смерти Хильдеберта (558) Париж стал столицей объединенного королевства Хлотаря. Он так же, как и его брат, почитал святого епископа благодаря влиянию своей жены святой Радегунды (память 13 августа). Когда королева решила принять иночество в монастыре Святого Креста, основанном ею в Пуатье, святитель Герман убедил короля не чинить препятствий ее решению, а впоследствии поддерживал Радегунду пастырскими наставлениями.

По окончании краткого правления Хлотаря (561) королевство снова было поделено между четырьмя его сыновьями и племянниками: Харибертом, Гунтрамном, Сигибертом и Хильпериком. Король Парижа Хариберт был безбожником и нечестивым человеком, он грабил церкви и сочетался браком с двумя сестрами. Король презрел свое отлучение от Церкви, совершенное епископом, но вскоре Бог поразил смертью его и одну из его жен.

Святитель Герман тщетно пытался примирить жену Сигиберта Брунхильду с женой Хильперика Фредегундой. После убийства сестры Брунхильды по наущению Фредегунды (575) Сигиберт начал войну против Хильперика. Вступив в Париж, он встретился со святым епископом, который пытался отговорить его от мщения, сказав: «Кто роет яму брату своему, сам в нее попадет». Но Сигиберт пренебрег советом и был убит.

Будучи долгие годы миротворцем и примерным пастырем, святитель Герман мирно упокоился 28 мая 576 года и был похоронен в церкви своего монастыря в Париже. Во время сильнейшего пожара, опустошившего Париж в 585 году, епископ явился, чтобы освободить из застенков узников, которые немедленно укрылись при его усыпальнице.

Иеромонах Макарий Симонопетрский. Синаксарь: Жития святых Православной Церкви: В 6 т. /
Адаптир. пер. с франц. – М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2011


Примечание

[*] Включен в месяцеслов Русской Православной Церкви Священным Синодом 9 марта 2017 г., журнал № 14.


Полагают, что священномученик Елладий пострадал за Христа от персов при нашествии их на Римскую империю в VI-VII вв. После мучений святой был ввержен в темницу, где его посетил Господь и исцелил от ран. После этого св. мученик Елладий был брошен в огонь, но остался невредим. Тогда святого забили до смерти.

См. также: “Память святого священномученика Елладия” в изложении свт. Димитрия Ростовского.


Преподобномученик Макарий родился 16 мая 1872 года в деревне Пахомовская Верховской волости Вельского уезда Вологодской губернии в семье крестьянина Степана Моржова и в крещении был наречен Михаилом. Образование он получил в церковно-приходской школе. В 1893 году Михаил был призван на действительную военную службу. По возвращении со службы он поступил рабочим на одну из московских фабрик. Проработав там два года, он в 1899 году ушел в Смоленскую Зосимову пустынь в Александровском уезде Владимирской губернии, в которой проходил послушания бельевщика и трапезника. В 1900 году настоятель монастыря игумен Герман[a] назначил послушника Михаила келейником духовника обители иеромонаха Алексия (Соловьева), впоследствии известного старца; 22 февраля 1903 года послушник Михаил был пострижен в монашество с именем Макарий, все время он исполнял послушание келейника старца Алексия, который в 1908 году ушел в затвор и принимал братию и народ уже только в церкви, а с 1916 года, приняв схиму, ушел в полный затвор.
Участие во Всероссийском Церковном Соборе 1917–1918 годов вынудило старца на время оставить затвор. На Соборе ему было поручено тянуть жребий с именем будущего Патриарха, которым стал митрополит Московский Тихон (Белавин). По немощи старец не участвовал в последней сессии Собора, уехав в пустынь, в затвор, попасть к нему можно было, лишь написав прошение Святейшему. В июле 1919 года Патриарх Тихон распорядился, чтобы благословение на посещение старца давал наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Кронид (Любимов). И тот поставил перед старцем вопрос: или принимать всех, что означало окончание затвора, или не принимать никого, кроме монашеской братии. Иеросхимонах Алексий выбрал последнее. Впоследствии затвор был несколько ослаблен, и духовные дети старца, хотя и ограниченно, снова стали посещать его.
Общаясь со старцем, его келейник, бывало, вспоминал прочитанное, как архиепископ Ярославский Леонид (Краснопевков), в свое время бывая у митрополита Московского Филарета (Дроздова), думал: «Иные за счастье считают видеть портрет митрополита Филарета, а я его вижу лицом к лицу»; подавая старцу Алексию чай или обед, монах Макарий вспоминал архиепископа и думал: «Счастлив я, что, находясь при таком батюшке, не только вижу его, но состою и постоянным его прислужником».
30 января 1923 года скончался настоятель Зосимовой пустыни схиигумен Герман; на следующий день после его похорон в монастырь явилась ликвидационная комиссия, члены которой заявили, что монастырь будет закрыт. В мае 1923 года пустынь была закрыта, и монахи разошлись кто куда, где кто смог найти приют.
Иеросхимонах Алексий с келейником поселились в Сергиевом Посаде, три дня они прожили в гостинице, а затем для них было снято помещение из двух комнат – большая для монаха Макария, а поменьше для иеросхимонаха Алексия. Духовные дети старца собирали посильные пожертвования, и на это они жили. Всякому жертвующему отец Алексий смиренно кланялся и, благодаря, говорил: «Я ведь теперь нищий, живу подаянием, меня добрые люди кормят, а сам я уже не могу работать».
До 1925 года старец еще был в силах ходить по комнате, но затем ноги его так ослабели, что он слег в постель, и, когда надо было пить чай или кушать, келейник сажал его в кровати, но впоследствии и это уже было трудно для старца.
Однажды монах Макарий довел отца Алексия до умывальника и попросил его постоять, пока он все для него приготовит, но старец так ослабел, что без поддержки не смог устоять и, упав на стоявшую рядом табуретку, сильно расшибся. Келейник положил его на кровать, вызвали доктора, и тот сказал, что у отца Алексия сломаны два ребра. На следующий день приехал врач из Москвы и, осмотрев старца, сказал, что ребра целы, только сильно ушиблены. Келейник, узнав это, добродушно заметил: «Вот, нашумели на всю Россию, что отец Макарий отцу Алексию два ребра сломал, а они оказались целыми».
Монах Макарий всегда удивлялся старцу, насколько у того были велики смирение и чувство благодарности. Старец почти ежедневно благодарил келейника за самые ничтожные услуги, ежедневно прося прощения, и таким отношением, бывало, до слез трогал его. Однажды в комнате монаха Макария сидел приехавший к старцу архиерей. Отец Алексий позвал к себе келейника. Тот пошел и вскоре возвратился плачущим. Епископ взял отца Макария за руку и спросил: «Что с тобой?» И келейник только и смог, сдерживая рыдания, выговорить: «Старец у меня прощения просит».
Иеросхимонах Алексий всю жизнь неопустительно поминал в своей молитве множество имен живых и усопших и говорил келейнику, чтобы он никому не отказывал принять записки с именами помолиться. Поминание постепенно увеличивалось и, когда отец Алексий еще служил литургию, то вынимать частицы из просфор ему приходилось в течение двух часов. В последние годы своей жизни отец Алексий благословил монаху Макарию читать записки ему вслух и назначил срок поминать записанного четыре месяца. Но и при этом имен было так много, что старец велел читать их по частям.
«Однажды приехал к нам иеродиакон Иоанникий, не нашей братии, – рассказывал отец Макарий, – и остался утром посидеть с батюшкой, а я ходил к ранней обедне. Придя из церкви, согрел я самовар и прошу благословения у батюшки пить чай с отцом Иоанникием в моей келье, а батюшка сказал:
– Бог благословит, возьмите и меня с собой пить чай. Я говорю ему:
– Батюшка, вы не можете идти, у вас ноги больные, а вот мы напьемся, тогда я и принесу вам сюда чаю.
Он протягивает нам руки и с легкой улыбочкой, ласково так говорит:
– Возьмите меня с собой, ну, ведите меня, как архиерея, что ли.
Я и отец Иоанникий опять стали убеждать его, что нельзя ему идти с больными ногами. Он смиренно и спокойно остался лежать один, а нас отпустил. Вообще, когда у нас не было чужих, то я сначала поил батюшку чаем, а потом уже сам пил, но когда бывали гости, то я говорил батюшке:
– Батюшка, благословите сначала гостей угостить, а вам потом принесу.
Он в таких случаях говорил:
– Хорошо, угощайте их, а я и после напьюсь.
Но бывало и так скажет:
– Гостя приведи сюда, он со мной попьет»[1].
И тогда подавался чай у батюшки в келье.
2 октября 1928 года иеросхимонах Алексий, причастившись Святых Христовых Таин, мирно скончался. Монах Макарий, помогая одевать старца для погребения, все время плакал и целовал его.
Предполагалось совершить похороны скромно, как того хотел сам старец, но народ быстро узнал о смерти праведника и стал во множестве стекаться ко гробу. Была отслужена панихида. Отец Макарий стоял у гроба растерянный и растроганный, со слезами на глазах. Может быть, никто не был в тот момент ближе к старцу, чем он, в течение двадцати восьми лет оберегавший его святой покой, в последние годы ставший ему и сиделкой, и нянькой.
Отец Макарий был до самой кончины старца верным ему и заботливым помощником, и старец молился о себе, о келейнике и о всех помогавших ему: «Господи мой, Господи! Прими смиренное сие моление мое. Избави мя от внезапной смерти. Но перед наступлением кончины моея, ради очищения множества грехов моих, ради принесения истинного покаяния и напутствия Святыми Таинствами, ради христианского перехода в жизнь вечную – блаженную в мире душевном… Сподоби мя, Преблагий Господи, потерпеть болезнь предсмертную без непосильных страданий, без ропота, с благодарностью.
Сподоби и окружающих мя разумно и во благодушии послужити мне при одре моем болезни во имя Твое и через сие святое дело обрести себе благоволение Твое, Всемилостивый и Благословенный во веки. Аминь»[2].
Вскоре после кончины старца, 7 октября 1928 года, в Высоко-Петровском монастыре монах Макарий был рукоположен во иеродиакона, а на следующий день во иеромонаха.
Но что после смерти старца была ему предлежащая жизнь! – и он, когда пришло на то благословение Божие, поспешил в венценосное будущее, чтобы скорее соединиться со старцем в радости и блаженстве жизни вечной.
Иеромонах Макарий был арестован в числе многих других, подобно ему шедших иноческим путем, 5 апреля 1931 года и в тот же день допрошен. Отвечая на вопросы следователя, он сказал: «В Москву я езжу, правда, редко, но у кого останавливался, я не скажу, так как уж лучше буду терпеть один и не приносить неприятностей своим знакомым. В Москве я бывал в церквях, но в каких не помню. В Загорске я знакомых не имею, в большинстве сижу дома. Изредка, когда появится желание, я служу в церквях Петра и Павла, на кладбище Кокуевском и в других. Остальное время я занимаюсь черной работой… очищаю дворы от снега, колю дрова…»[3]
После первых допросов отца Макария перевезли в Бутырскую тюрьму в Москве. Следователи не удовлетворились сдержанными ответами иеромонаха, рассчитывая, что, будучи келейником старца Алексия и зная всех приходивших к нему для беседы, он многое сможет им рассказать. 17 апреля следователь снова допросил отца Макария. Назвав нескольких человек из тех, кто приходил к старцу, отец Макарий добавил: «О чем говорили они со старцем Алексием, я не помню, благодаря слабой памяти… близко ни с кем не знаком, а знаю их только по приходу к старцу Алексию»[4].
Следователь стал спрашивать, какого мировоззрения придерживается иеромонах Макарий, что он думает о советской власти и об антихристе и не считает ли антихристом саму советскую власть. И отец Макарий, не скрывая своих убеждений, сказал: «Советскую власть я рассматриваю как попущение Божие за грехи, но считаю, что истинный христианин должен терпеливо переносить все гонения и преследования со стороны власти. При царской власти грехов было меньше и потому не было никаких притеснений на Церковь… но как только народ стал отходить от веры и грехов накопилось много, тогда Бог и попустил советскую власть. Это наказание будет продолжаться до тех пор, пока люди не одумаются и опять станут признавать Бога, ибо за благоделание Бог награждает. Пошлет ли Он награду в виде другой власти или сделает как-нибудь иначе – сказать не могу, так как пути Господни неисповедимы… Еще должен появиться антихрист, но когда он появится, сказать трудно, хотя некоторые считают, что признаки появления антихриста уже есть: падение религиозности, преследование религии… причем считают, что пятиугольная советская звезда – есть печать антихриста. Однако я не берусь утверждать, что это именно так, ибо еще ничего не доказано. Некоторые считают также, что грех принимать кооперативные книжки и вступать в колхозы, видя в этом дело богопротивное, но я считаю, что все это торговые условия… Спрашивали меня на исповедях, можно ли вступать, на что я отвечал, что это дело не религиозное, а хозяйственное, а когда спрашивали об антихристе, я отвечал, что нет никакой надобности определять сроки появления антихриста, а нужно жить по‑христиански… О себе прошу Бога, чтобы Он помог мне спастись, и считаю, что и в современных богохульных условиях тоже можно спастись – если не открыто, то тайным подвигом, так как молиться можно и тайно…»[5]
6 июня 1931 года Коллегия ОГПУ приговорила отца Макария к расстрелу. Иеромонах Макарий (Моржов) был расстрелян 10 июня 1931 года и погребен в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве.


Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май».
Тверь. 2007. С. 242–249


Примечания

[a] Преподобный Герман Зосимовский (в миру Гавриил Семенович Гомзин), схиигумен, местночтимый святой Владимирской епархии; память 17/30 января.

[1] Четверухина Е.Л., составитель. «Старец отец Алексий, иеросхимонах Смоленской Зосимовой пустыни». Рукопись.

[2] Там же.

[3] ГАРФ. Ф. 10035, д. П‑60406, л. 56.

[4] Там же. Т. 1, л. 57.

[5] Там же. Т. 1, л. 60, 65, 68.

Источник: http://www.fond.ru/


Преподобномученик Дионисий родился 26 сентября 1866 года в деревне Сумино Савцинской волости Кашинского уезда Тверской губернии в семье крестьян Иосифа Иоакимовича и Матроны Ивановны Петушковых. 24 сентября 1905 года Дионисий Иосифович поступил послушником в Нило-Столобенскую пустынь в Осташковском уезде Тверской губернии и исполнял здесь послушание свечника. 10 января 1910 года он был пострижен в монашество с именем Евфимий. Впоследствии он был пострижен в схиму с именем Дионисий и подвизался в обители до ее закрытия безбожниками в 1927 году.
На следующий день после закрытия пустыни, сюда приехал благочестивый богатый крестьянин Сергей Федорович Комаров; он был давним благотворителем Нило-Столобенской обители. В 1910 году он к своей земле прикупил землю вышневолоцкого купца, построил на этой земле хутор и успешно занимался хлебопашеством, применяя передовые технологии и машины; он регулярно жертвовал в монастырь сельскохозяйственные продукты, выращенные на своей земле. В 1920‑х годах прихожане избрали его председателем церковной двадцатки.
Видя бедственное положение братии при советской власти, он давно мечтал пригласить жить на хутор кого-нибудь из монахов и, когда оказался в закрытом монастыре, то тут же и пригласил переехать к себе отца Дионисия, которого знал в течение многих лет и почитал как благодатного старца. Сергей Федорович выделил ему на своем хуторе Черенчиха пустовавшую избу из двух комнат. В одной комнате старец ночевал, а другая была отведена под моленную, где он поставил сделанный для себя гроб.
Местному населению скоро стало известно, что на хуторе поселился схимонах из Нило-Столобенской обители, и люди потянулись к нему – кто за благословением на то или иное дело, кто испросить совета, как поступить в трудном случае чаще всего семейной жизни, кто приходил спросить, стоит ли вступать в колхоз, а иные просили помолиться об исцелении от какого-нибудь недуга. Отец Дионисий всех принимал и, помолившись, больных помазывал маслом из лампады. Со временем к старцу стало стекаться все больше людей, и все это стало известно властям.
В начале 1930 года в доме, где жил схимник, при участии сельских властей и колхозников был произведен обыск; обыскивавшие забрали для своих нужд некоторые вещи, необходимые в хозяйстве, но не тронули старца; вскоре после обыска отец Дионисий покинул дом и так поначалу избежал ареста. Схимника приютили верующие люди на другом хуторе, и, поскольку таких людей было немало, отец Дионисий мог перемещаться с одного хутора на другой.
В полночь 6 февраля 1931 года на хутор Черенчиха прибыли сотрудники ОГПУ с намерением арестовать старца. Не обнаружив его здесь, они приступили к хозяйке, чтобы она немедленно сообщила, где находится схимник. В это время вернулся муж хозяйки, Сергей Федорович, от которого они также стали требовать, чтобы он выдал местонахождение старца, но он на это ответил: «Не знаю, где он, и какое вам до него дело. Лучше берите вместо него меня, я хочу пострадать за старца». Увидев, что с ним бесполезно вести переговоры, один из сотрудников вновь обратился к его жене, потребовав от нее, чтобы она разыскала схимника, и в конце концов заставил ее вместе с ними отправиться на его поиски. Отец Дионисий вскоре был арестован и привезен в Черенчиху, а оттуда его отправили в тюрьму.
Сотрудники ОГПУ, допросив местных жителей и убедившись, что схимонах Дионисий пользовался большой любовью и авторитетом среди крестьян, решили его из заключения не выпускать.
Схимник сначала был доставлен в Тверское отделение ОГПУ, а затем 18 февраля перевезен в Бутырскую тюрьму в Москве, и материалы его «дела» были присоединены к общему «делу» арестованных тогда священнослужителей, монахов и мирян.
Отвечая на вопросы следователя, отец Дионисий подтвердил, что к нему действительно приходило много женщин «за получением благословения и совета по… многим вопросам, на что я им всегда давал ответ. Лично я считаю, что настало последнее время перед Страшным Судом, то есть время антихристово, и существующая советская власть – есть власть антихриста, а поскольку ее организатором является Ленин, то последнего считаю антихристом. Советскую власть признаю лишь постольку, поскольку эта власть послана Богом, и считаю, что она послана нам за наши грехи в наказание. Колхозы я считаю богопротивными, антихристовыми организациями, и, как верующий человек, сам в них не пойду и обязан удерживать других, так как в колхозах верующему нельзя быть, потому что там молиться нельзя, следовательно, должны отрешиться от Бога. Приходившим ко мне я говорил вышеуказанные свои мнения, но не навязывал им, а кто хочет, слушает и как хочет, так и поступает»[1].
На этом допросы были закончены, и 6 июня 1931 года Коллегия ОГПУ приговорила схимонаха Дионисия к расстрелу. Схимонах Дионисий (Петушков) был расстрелян 10 июня 1931 года и погребен в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве.


Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май».
Тверь. 2007. С. 252–255


Примечания

[1] ГАРФ. Ф. 10035, д. П‑60406, т. 1, л. 452.

Источник: http://www.fond.ru/


Священномученик Николай родился в 1872 году в селе Страхово Климовской волости Каширского уезда Тульской губернии в дворянской семье. Его отец, Степан Аристов, был владельцем имения при селе Страхово, а при селе Овечкино имел более пятисот десятин земли. Николай получил образование в гимназии и в течение двух лет, в 1895–1896 годах, был управляющим имения у помещика Алябьева в Тульском уезде. Более всего его влекла тогда художественная фотография, получившая в это время большое распространение и добившаяся значительных успехов как по качеству, так и по художественности исполнения, и Николай поступил учеником фотографа в фотографическую мастерскую в Сергиевом Посаде. В 1900 году он завел свою фотомастерскую в городе Александрове.
У Николая Степановича и его супруги Лидии было две дочери, при рождении третьего ребенка супруга при родах скончалась, а через полгода умер младенец, и впоследствии Николай Степанович жил вдовцом, сам воспитывая дочерей. Будучи благочестивым церковным человеком, он и дочерей воспитал в благочестии и любви к Церкви. И воистину, кого Господь любит, того наказывает: одна из дочерей заболела менингитом и, хотя она выжила, последствия этой болезни остались у нее до конца жизни.
В 1917 году Николай Степанович переехал с дочерями в Сергиев Посад и открыл здесь фотомастерскую, но отказался от нее в 1929 году, когда окончательно определились масштабы экономического разрушения страны, уничтожения любой человеческой инициативы и разграбления народа большевиками. Кроме того, остаток своей жизни Николай Степанович желал целиком посвятить служению Церкви. И Господь принял его намерение и уготовал ему мученический прекрасный венец.
В июле 1930 года Николай Степанович был рукоположен во диакона к церкви святых апостолов Петра и Павла в Сергиевом Посаде, переименованном к тому времени в Загорск, и 5 апреля следующего года был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве.
Отвечая на вопросы следователя, диакон Николай сказал: «Против власти ничего не говорил и считаю, что за советскую власть, как за государство, в котором мы живем и от которого зависим, мы должны молиться, чтобы улучшить положение Церкви и предотвратить гонение на Церковь, то есть добиться, чтобы советская власть не устраивала гонение на религию, которое мы в настоящее время отчасти и чувствуем, – в частности, я считаю, что арестован за то, что отдал себя на служение Богу»[1].
Диакона Николая обвинили в том, что он состоял членом загорского филиала контрреволюционной организации и занимался антисоветской монархической агитацией. Власти подразумевали под этим поминание в храме за упокой Российских императоров, когда диакону Николаю приходилось читать вслух их имена по поданным запискам. Этого для сотрудников ОГПУ оказалось достаточно, чтобы вынести суровое решение.
6 июня 1931 года Коллегия ОГПУ приговорила диакона Николая Аристова к расстрелу; он был расстрелян 10 июня 1931 года и погребен в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве.
После того, как отца Николая расстреляли, дочерям вынесли из тюрьмы оставшиеся от него вещи и записку, в которой он просил младшую дочь Надежду не оставлять своим попечением больную сестру. Надежде было тогда двадцать три года, и она работала в школе учительницей. Сразу же после расстрела отца ее вызвал директор школы и сказал: «Вас видели в храме, – или церковь, или школа». Без малейших колебаний Надежда выбрала Церковь, тут же написала заявление об увольнении и устроилась на другую работу. Вскоре после мученической кончины отца сестры приютили в своем доме семью арестованного священника, протоиерея Владимира Медведюка[2]. Молитвами отца-мученика Надежда безмятежно и благочестиво прожила жизнь, ухаживая за сестрой.


Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май».
Тверь. 2007. С. 249–252


Примечания

[1] ГАРФ. Ф. 10035, д. П‑60406, т. 1, л. 44.

[2] Священномученик Владимир (Медведюк); память 20 ноября/3 декабря.

Источник: http://www.fond.ru/


Мученик Игнатий родился 20 декабря 1876 года на хуторе Марино Махринской волости Александровского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина Артемия Маркова. Игнатий Артемьевич был глубоко верующим человеком и посещал ближайший к хутору храм в селе Махры; он был женат и имел семерых детей, зарабатывая на жизнь сельским хозяйством. 6 апреля 1931 года Игнатий Артемьевич был арестован в городе Загорске Московской области.
«Я занимался сельским хозяйством, и на меня наложили большой налог в 2 200 рублей, – сказал он на допросе следователю, – так что я не мог его уплатить, и по суду у меня отобрали все имущество и присудили к году принудительных работ. Будучи сильно убит горем, я, как человек верующий, пошел в Троице-Сергиеву Лавру помолиться. В церкви на мои вопросы, где бы переночевать, мне указали на Прасковью Новикову, с которой я договорился, что она пустит ночевать; переночевал я у нее одну ночь, на вторую был задержан… Будучи раскулачен, я никогда не роптал, так как считаю, что все происходит по Евангелию, в котором говорится, что настанет время, когда восстанут брат на брата и сын на отца, – то же самое и мой арест произошел в порядке вещей. Считаю, что существующая власть… послана нам Богом за наши грехи, и мы должны все терпеть.
Лично я против вступления в колхоз лишь потому, что в колхозе нельзя молиться Богу, а я, как человек верующий, не могу от этого отказаться… В город Загорск я приехал помолиться в Троице-Сергиевой Лавре и найти утешение постигшему меня горю – раскулачиванию. Связей ни с кем не имею, так как никого из знакомых у меня нет»[1].
6 июня 1931 года Коллегия ОГПУ приговорила его к расстрелу. Игнатий Артемьевич Марков был расстрелян 10 июня 1931 года и погребен в безвестной общей могиле на Ваганьковском кладбище в Москве.


Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май».
Тверь. 2007. С. 258


Примечания

[1] ГАРФ. Ф. 10035, д. П‑60406, т. 1, л. 90–91.

Источник: http://www.fond.ru/


Мученик Петр родился в 1877 году в деревне Сиблово Горицкой волости Корчевского уезда Тверской губернии в семье крестьянина Лаврентия Юдина. По профессии Петр был плотником, и в поисках работы ему приходилось ходить по Тверской и Московской губерниям. Ближайшим приходом к его дому был храм в селе Бокланово, в котором он в течение многих лет во время гонений от безбожников был помощником старосты, и на нем лежала обязанность закупать все необходимое для храма.
25 марта 1931 года собрание церковной двадцатки постановило отправить Петра Лаврентьевича в Москву для закупки свечей как человека, знающего, где что можно купить. Не откладывая исполнение поручения, Петр сразу же отправился в Москву за свечами, но здесь не смог их купить, и ему посоветовали поехать в Хотьково, чтобы узнать у монахинь, где они покупают свечи, и там купить.
Сойдя с поезда и решив во время вечерней службы спросить о свечах у монахинь, он пошел к храму вдоль железнодорожных путей. Навстречу ему попался железнодорожный рабочий. Петр Лаврентьевич подошел к нему и стал расспрашивать о его работе.
Тот в свою очередь, узнав, что Петр Лаврентьевич из Кимр, поинтересовался, задорого ли там продаются сапоги, так как кимряки издавна славились пошивом сапог, и сколько стоит у них хлеб.
Петр Лаврентьевич ответил, что и то и другое стоит дорого. Затем разговор зашел о колхозах, и рабочий спросил, насколько успешно в их местности создаются колхозы. Петр Лаврентьевич ответил, что в колхозы у них некоторые записываются, а некоторые бегут. Зашел разговор о властях, и Петр Лаврентьевич сказал, что правительство ездит на автомобилях, ест жареное, а народу вредит, в Кимрах в колхозы загоняют насильно, и все там голодают в этих колхозах. После этих слов рабочий заявил Петру Лаврентьевичу, что не место ему ходить здесь по рабочим и их агитировать. Но Петр Лаврентьевич возразил, что тот его не так понял и, повернувшись, направился в сторону станции. А рабочий, подхватив инструмент, поспешил домой, взял из дома служебный пистолет и направился к станции; по пути он встретил знакомого комсомольца, которому и предложил идти вместе с ним. Догнав Петра Лаврентьевича, они потребовали, чтобы он проследовал с ними в сельсовет села Хотьково. Туда же пришел дежурный милиционер с железнодорожной станции и отправил Петра Лаврентьевича в загорскую тюрьму.
2 апреля сотрудник ОГПУ допросил его.
– Вы состоите в двадцатке верующих. Скажите, какие постановления принимает эта двадцатка? – спросил он, убежденный, что Церковь с позиций советской власти является организацией, преступной по существу .
– Вопросы на собраниях двадцатки ставятся чисто хозяйственные, такие, как например изыскание средств на покрытие расходов на содержание священника и сторожа, а также для уплаты налогов.
– Почему только вас направляют за свечами, а не кого-нибудь другого из членов церковного совета?
– Каждый раз это происходит по назначению церковного совета, но меня отправляют потому, что у меня больше знакомых в разных местах.
– Часто вам приходится разговаривать с крестьянами на политические темы?
– С крестьянами приходится разговаривать о колхозах, о кормах и разной жизни.
После допросов сотрудники загорского ОГПУ отправили Петра Лаврентьевича в Бутырскую тюрьму в Москве, и здесь материалы его «дела» присоединили к общему «делу», по которому уже было арестовано более полусотни человек, в основном монахов и монахинь.
Отвечая на вопросы следователя в Москве, Петр Лаврентьевич сказал: «Сам я лично человек религиозный и всякой власти подчиняюсь, хотя и безбожной, так как каждый глубоко верующий человек обязан не противиться всякой власти, но и не должен делать неугодные Богу дела… Сейчас всех священнослужителей высылают, а скоро их будут расстреливать; сейчас наступили тяжелые времена, и существующая власть с ее скорбями послана Богом в наказание нам за наши грехи…»[1]
На последнем допросе, состоявшемся в конце апреля, следователь предъявил Петру Лаврентьевичу обвинение в том, что он «антисоветски настроен, является членом антисоветской группы церковников»[2]. Выслушав, в чем его обвиняют, Петр Лаврентьевич заявил, что виновным себя не признает, антисоветской агитации он не вел и знакомств ни с кем не имел.
6 июня 1931 года Коллегия ОГПУ приговорила Петра Лаврентьевича Юдина к расстрелу; он был расстрелян 10 июня 1931 года и погребен в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве.


Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май».
Тверь. 2007. С. 255–257


Примечания

[1] ГАРФ. Ф. 10035, д. П‑60406, т. 1, л. 122.

[2] Там же. Т. 1, л. 128.

Источник: http://www.fond.ru/


Преподобноисповедник Ираклий родился в 1863 году в Черниговской губернии в казачьей семье и в крещении был наречен Иосифом. В 1871 году была образована Туркестанская епархия, и в 1882 году епископ Туркестанский Александр (Кульчицкий) основал здесь Свято-Троицкий Иссык-Кульский монастырь, куда и поступил Иосиф Мотях. В 1889 году во время землетрясения монастырь был разрушен, но затем восстановлен. 25 марта 1905 года послушник Иосиф был пострижен в монашество и наречен Иринеем. В монастыре он исполнял послушание звонаря и помощника эконома.
Летом 1916 года, воспользовавшись тем, что русская армия воевала на фронтах Первой мировой войны, киргизы подняли в Семиречье восстание, выразившееся в массовых и беспощадно жестоких убийствах и грабежах. Были убиты тысячи русских людей, тысячи взяты в плен, детей разрывали и разбивали о камни, сбрасывали с утесов, женщин насиловали, дороги от селения до селения были завалены трупами, имущество разграблено, церкви разорены и сожжены, священники убиты. Многие благоустроенные села были полностью уничтожены. 10 августа 1916 года киргизы-мятежники появились вблизи Свято-Троицкого монастыря. Население Иссык-Куля и большая часть братии по благословению настоятеля монастыря архимандрита Иринарха покинули обитель. Двенадцать монахов, и среди них монах Ириней, во главе с духовником монастыря иеромонахом Рафаилом и схимонахом Исихием остались в обители и с молитвой и пением ожидали нападения врагов.
Один из священников Туркестанской епархии писал в отчете о происшедших событиях: «11 августа в 3 часа дня толпа киргиз человек до пятисот, предводительствуемая бывшими учениками монастырской школы, ворвались в монастырь, угнали скот, зажгли скотный двор. Монахи во время разгрома были в храме. Угнавши скот, киргизы ворвались в храм, выгнали оттуда монахов, из которых семь человек убили около паперти и двух тяжело ранили; иеромонах Рафаил при этом был обезглавлен; разграбили все церковное и монашеское имущество, а к ночи, по обыкновению, удалились в горы. Троим из монашествующей братии удалось ускользнуть из рук киргиз – это… Александр Вавилов, звонарь Ириней и гостиник Симеон; двое первых были свидетелями всех безобразий, учиненных киргизами: большинство икон попорчены пиками, престолы поруганы и некоторые сдвинуты с мест; святые антиминсы похищены, Евангелия и другие богослужебные книги изорваны; церковная утварь частью увезена, частью исковеркана; из священных облачений мятежники поделали покрывала для лошадей и украсили их бархатом и позументом с хоругвей и плащаниц. Таким образом, храмы монастырские, хотя и сохранились, но осквернены и разграблены»[1].
Впоследствии монах Ириней был пострижен в схиму с именем Ираклий. Свято-Троицкий монастырь был закрыт большевиками сразу же по захвате ими власти в Семиречье в 1919 году. Иеромонахи Серафим (Богословский), Пахомий (Русин) и Феогност (Пивоваров)[2] и схимонах Ираклий – ушли в город Верный и стали подвизаться в горах вблизи города в скиту Медео. В 1921 году в скиту были убиты иеромонахи Серафим и Феогност, а сам скит разорен, и схимонах Ираклий перешел жить в семью церковного старосты в поселок Талгар. В доме жить он отказался и построил себе небольшую келью в саду. Живя здесь, он часто уходил в горы, где также поставил себе небольшую келью и в ней молился. Однажды, когда он спустился с гор в поселок, выяснилось, что за время его отсутствия семья церковного старосты была арестована и выслана, и он тогда ушел в горы.
Зимой 1928 года один из жителей поселка Сазановка, расположенного в десяти километрах от Свято-Троицкого монастыря, Мирон Дубинин, находясь в горах, услыхал стон человека и, пойдя на него, натолкнулся на келью схимонаха Ираклия; выяснив, что тому в руку попала большая заноза, от которой он никак не может освободиться, он взял схимника с собой, отвел к фельдшеру, и тот вынул занозу. Наскоро отремонтировав стоявший в саду сарайчик, Мирон предложил его для жительства схимнику, и тот согласился. Слух о том, что в поселке живет старец-схимник, быстро распространился среди жителей, и к схимонаху Ираклию стали приходить верующие люди, просить совета и святых молитв.
Все время жизни здесь старец непрестанно молился, никогда не ложился спать, а когда изнемогал, то всего лишь присаживался на лавку, а затем вновь принимался за молитвенный подвиг. Выходил он из дома только на службу в храм. Самым большим своим грехом схимонах Ираклий считал, что он по малодушию уклонился во время мятежа киргизов принять мученическую кончину вместе с братией Свято-Троицкого монастыря, спрятавшись на колокольне и таким образом избежав смерти, – о прощении этого греха он горячо молился Богу всю жизнь.
В семье Мирона Дубинина схимонах Ираклий прожил до 1929 года; когда началось преследование семьи и раскулачивание, он перешел к двоюродному брату Мирона – Андрею Дубинину. Мирона Дубинина за то, что он не вступил в колхоз, арестовали и заключили в тюрьму, откуда он уже не вернулся. Вскоре арестовали и приговорили к десяти годам заключения и Андрея Дубинина за то, что он не вступил в колхоз, и схимонаха Ираклия взяла к себе семья Бочарниковых.
У Бочарниковых изба была ветхая, и семья была бедная. Сергей Бочарников хотел выстроить для схимника келью, но тот не согласился, а поселился в пристройке, где дверью служила доска, и только если ее отодвинуть, можно было боком пролезть. Кроватью схимнику служил длинный стол, на который была постлана конопляная дерюжка, другой такой же дерюжкой он укрывался. Печку он не разрешил себе ставить, и зимой обогревался горячими угольями, которые ему приносили из печи в избе. Лишь незадолго перед кончиной схимника в его келье была установлена железная печь. Трапезовал он вместе с хозяевами, у которых было пять дочерей, и во время обеда часто говорил им о Боге, о святых, о церковных праздниках, а то, бывало, только и скажет, что он великий грешник: «Господь забрал всех моих братьев по духу, а я еще живу». После трапезы он шел к себе в келью молиться.
Поскольку Сергей Бочарников не пошел в колхоз, то его, несмотря на его крайнюю бедность, записали в кулаки и из дома забрали всю рухлядь, оставив лишь голые стены. Схимника в это время не было дома, и в его келью тогда не зашли; он принес две свои дерюжки хозяевам – единственное, что сохранилось от разграбления, и сказал детям: «Ну, вот, ребятушки, ложитесь, спите, а мы посидим. А завтра – что Бог пошлет, помогут люди». И до утра он беседовал с хозяевами о житии святых, о терпении, которое имели святые, о незлобии, кротости. А наутро односельчане и родственники принесли семье всего понемногу.
Господь открыл схимнику, что он умрет в день праздника Вознесения Господня. К этому времени схимонах Ираклий попросил хозяйку сшить ему новую одежду из синего домотканого холста, в которой и завещал его похоронить.
В 1937 году под праздник Вознесения Господня схимонах Ираклий неожиданно тяжело заболел и слег. Он скончался в самый день праздника, 10 июня, в полном сознании, сам крестообразно сложил руки на груди и закрыл глаза. Схимонах Ираклий (Мотях) был погребен на кладбище в поселке Сазановка; на его похороны съехалось множество людей – все, кто его знал, и, несмотря на то, что это было время лютых гонений, люди шли за гробом схимника и пели до самого кладбища.


Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май».
Тверь. 2007. С. 260–263


Примечания

[1] РГИА. Ф. 797, оп. 86, 1 отд., 1 ст., д. 127, л. 37.

[2] Преподобномученики Серафим (Богословский), Пахомий (Русин) и Феогност (Пивоваров); память 29 июля/11 августа. 

Источник: http://www.fond.ru/


Преподобномученица Гермогена родилась 4 декабря 1870 года в селе Мокрый Мичкасс Нижне-Ломовского уезда Пензенской губернии в семье крестьянина Капитона Кадомцева и в крещении была наречена Варварой. В 1885 году она поступила в Нижне-Ломовский Успенский монастырь, находившийся в городе Нижнем Ломове. Монастырь возник в середине ХIХ столетия; сначала на этом месте была богадельня, затем монашеская община, а с 1880 года – общежительный монастырь, средства для благоустройства которого были даны местным купцом Волковым. Здесь Варвара была пострижена в мантию с именем Гермогена и подвизалась до закрытия монастыря во время безбожных гонений в начале 1920‑х годов. После закрытия обители она поселилась в городе и долгое время зарабатывала на жизнь стиркой белья, мытьем полов и другими домашними работами, а затем переехала жить в родное село.
В 1930 году монахиня Гермогена уехала в Москву и поступила в прислуги; с 1931 года она стала работать уборщицей в храме Спаса Преображения в селе Богородском в Москве, где она и подвизалась до самых жестоких гонений на Русскую Православную Церковь в 1937 году.
Монахиня Гермогена была арестована 5 октября 1937 года и заключена в Бутырскую тюрьму. Во время обыска у нее были изъяты книга протоиерея Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», параман, две скуфьи, постригальный крест, двое четок, пятьдесят один металлический и четыре деревянных крестиков и деревянный складень. Все эти предметы, «как не представляющие ценности для следствия», 14 октября были уничтожены сотрудниками НКВД.
– У вас на обыске были изъяты медные крестики. Для чего вы их накупили? – спросил ее следователь.
– Медные крестики я купила, чтобы съездить на родину в деревню и выменять их на продукты.
– Какие вы вели беседы со священнослужителями Преображенской церкви и с верующими?
– Беседы я вела на церковные темы. О крестинах, о похоронах, о причастии, о соборовании.
– Следствие располагает данными, что вы среди окружающих ведете антисоветскую агитацию и распространяете контрреволюционные провокационные слухи. Это вы подтверждаете?
– Я только говорила о голоде в СССР, что в деревнях голодают единоличники и колхозники и советская власть не оказывает им помощи.
Допрошенные следователями свидетели показали, что монахиня Гермогена говорила, что при царизме жить было лучше, чем при советской власти, что советская власть неправильно раскулачила ее братьев, она устраивает гонение на Церковь, храмы закрываются, священников арестовывают и отправляют в ссылку, кроме того она распространяла контрреволюционные провокационные слухи о якобы имеющемся в СССР голоде.
В том же месяце следствие было закончено и в обвинительном заключении следователь написал, что следствие было начато на основании поступивших в НКВД сведений, что «группа антисоветски настроенного монашества в лице Кадомцевой и других, будучи враждебно настроена по отношению к советской власти, среди окружающих проводит систематическую антисоветскую агитацию, распространяет различные контрреволюционные провокационные слухи о якобы имеющемся в СССР гонении на религию и духовенство и скорой гибели советской власти…».
11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила монахиню Гермогену к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Монахиня Гермогена (Кадомцева) скончалась в Онеглаге 10 июня 1942 года и была погребена в безвестной могиле. Память преподобномученицы Гермогены совершается 28 мая (10 июня).


Игумен Дамаскин (Орловский)

Московские Епархиальные Ведомости
№ 1–2 за 2008 год

Источник: http://www.fond.ru/


По окончании Чтения или при его отсутствии: 

Тропари

В субботу, всех святых, и за умерших
Тропари, глас 2:

Апостоли, мученицы и пророцы,/ святителие, преподобнии и праведнии,/ добре подвиг совершившии и веру соблюдшии,/ дерзновение имущии ко Спасу,/ о нас Того, яко Блага, молите// спастися, молимся, душам нашим.

Помяни, Господи, яко Благ, рабы Твоя,/ и елика в житии согрешиша, прости:/ никтоже бо безгрешен,// токмо Ты, могий и преставленным дати покой.


Тропарь на День Святой Троицы, глас 8
Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.


Тропарь на День Святой Троицы, глас 8
Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

 Ещё тропари 

Тропарь преподобному Никите исповеднику, епископу Халкидонскому, глас 4
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ Я́же веще́й и́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.


Тропарь святителям Ростовским, глас 4

Святи́телие прему́дрии,/ па́ствы ва́шея учи́телие богопросвеще́ннии,/ ве́ру ева́нгельскую в лю́дех преумно́жившии,/ любве́ Небе́сныя на земли́ достоподража́тельнии о́брази,/ лю́ди страны́ Росто́вския и Яросла́вския приобща́вшии спасе́нию,/ служи́телие вои́стинну Бо́жии/ и соприча́стницы апо́столов досто́йнии яви́лися есте́,/ Лео́нтие священному́чениче, Иса́ие, Игна́тие, Иа́кове, Фео́доре/ и златослове́сниче Росси́йский Дими́трие,/ Христа́ Бо́га моли́те/ о архиере́ех, на престо́ле ва́шем прее́мницех,/ о лю́дех, благоче́стно вас почита́ющих,/ о стране́ на́шей правосла́вней// и о всей Христо́вей Це́ркви.


Тропарь святителю Игнатию, епископу Ростовскому, глас 4
Благове́рия просве́щся уче́нии,/ святи́тельства прие́м па́ству/ и апо́столов насле́дник быв,/ тем прия́л еси́ от Бо́га дар чуде́с, святи́телю о́тче Игна́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.


Тропарь святителям Леонтию, Исаие и Игнатию, епископам Ростовским, глас 4
Апо́стольским преда́нием, истинней ве́ре пропове́дницы,/ и от тьмы к све́ту Богоразу́мия челове́ком наста́вницы,/ и за ны к Бо́гу моле́бницы,/ на Небе́сная любо́вь возложи́сте к Лю́бящему вы./ И ны́не на Небеси́ со А́нгелы и со все́ми святы́ми ликовству́юще/ у Престо́ла сла́вы всех Царя́, Христа́ Бо́га на́шего,/ святи́и чудотво́рцы Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие,/ моли́те дарова́ти стране́ на́шей мир,/ на враги́ одоле́ние,/ Це́ркви единомы́слие// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.


Тропарь преподобным Александре, Марфе и Елене Дивеевским, глас 4
Яви́лися есте́ земли́ Росси́йския украше́ние, нача́льницы оби́тели Диве́евския преподо́бныя ма́тери на́ша Алекса́ндро, Ма́рфо и Еле́но, благослове́ние Цари́цы Небе́сныя исполнившия и дерзнове́ние ко Го́споду стяжавшия, моли́те у престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы о спасе́нии ду́ш на́ших.


Тропарь преподобной Елене Дивеевской, глас 5
Ди́вно бы́сть ко Го́споду призва́ние твое́, сла́вно бы́сть и равноа́нгельное житие́, кро́тко бы́сть твое́ крестоноше́ние, чу́дно бы́сть смиренному́дрие твое́. Послу́шлива была́ еси́ да́же до ча́ши сме́ртныя и из Диве́евской оби́тели в Небе́сную взошла́ еси́. Ра́дуйся, Еле́но преподо́бная, и не оста́ви ны предста́тельством твои́м.


Тропарь святителю Геронтию, митрополиту Московскому, глас 6
Днесь душа́ вся́ка весели́тся/ на па́мять успе́ния святи́теля Христо́ва Геро́нтия,/ прему́дрости ревни́теля/ и кро́тости учи́теля,/ смире́нию наказа́теля,/ уче́нием Боже́ственных слове́с ве́рныя наслади́вшаго./ Ру́сскаго митрополи́та похва́лим,/ святи́тельства па́ству прии́мшаго,/ украси́вшаго Це́рковь Христо́ву./ Тем и Христо́с ви́дя твое́ благопроизволе́ние,/ причте́ тя в лик пра́ведных,/ святи́телю Геро́нтие,/ моли́ Христа́ Бо́га и Пречи́стую Богоро́дицу// непреста́нно о всех нас.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.


Вечерня. Неделя всех святых (18:00-20:00)

Вечерня. Неделя всех святых

Время совершения: 18:00-20:00

Чтец: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 103

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на высо́тах ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят во́ды горе́ и нисхо́дят поля́ми в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, Утоля́т она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Напита́ются древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, а́истово жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Львы́ рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси игра́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же (3 раза).

Молитва св. Макария Великого

Бо́же Ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день, де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И даждь ми, Гóсподи, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да, востáв от смирéннаго ми лóжа, благоугожду́ пресвятóму и́мени Твоéму во вся дни животá моегó и поперу́ борю́щия мя враги́, плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Го́споди, воззва́х

Псалмы 140, 141, 129, 116 

поются на 8 глас

Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. Услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя; / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. // Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю, / же́ртва вече́рняя. // Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м / и дверь огражде́ния о устна́х мои́х.

Народ: Услы́ши мя,  Го́споди.

Чтец: Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, / непщева́ти вины́ о гресе́х. / С челове́ки де́лающими беззаконие, / и не сочту́ся со избра́нными их.

Народ: Услы́ши мя,  Го́споди.

Чтец: Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию иобличи́т мя; / еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, / яко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их.

Народ: Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их. / Услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша.

Народ: Услы́ши мя,  Го́споди.

Чтец: Яко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. / Яко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́, / на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́.

Народ: Услы́ши мя,  Го́споди.

Чтец: Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, / и от собла́зн де́лающих беззако́ние. / Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы; / еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Народ: Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, / гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. / Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, / печа́ль мою́ пред Ним возвещу́.

Народ: Услы́ши мя,  Го́споди.

Чтец: Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́, / и Ты позна́л еси́ стези́ моя́. / На пути́ сем, по нему́же хожда́х, / скры́ша сеть мне.

Народ: Услы́ши мя,  Го́споди.

Чтец: Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от Мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́.

Народ: Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: / Ты еси́ упова́ние мое, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. / Вонми́ моле́нию моему́, / я́ко смири́хся зело́. / Изба́ви мя от гоня́щих мя, / я́ко укрепи́шася па́че мене́.

Народ: Услы́ши мя,  Го́споди.

Чтец: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, / испове́датися и́мени Твоему́. Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне.

Народ: Услы́ши мя,  Го́споди.

Чтец:  Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас мой. Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

На 6: Аще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? / Яко у Тебе́ очище́ние есть.

Глас 8. Вече́рнюю пе́снь, и слове́сную слу́жбу, Тебе́ Христе́ прино́сим: я́ко благоволи́л еси́ поми́ловати на́с Воскресе́нием.

Имене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Го́споди, Го́споди, не отве́ржи на́с от Твоего́ лица́: но благоволи́ поми́ловати на́с Воскресе́нием.

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния /да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Ра́дуйся, Сио́не Святы́й, ма́ти церкве́й, Бо́жие жили́ще, Ты́ бо прия́л еси́ пе́рвый, оставле́ние грехо́в, Воскресе́нием.

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, / и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Глас 6. Духо́внии вети́и, ученицы́ Спа́совы, Ду́ху орга́ни бы́вше ве́рою, разсе́яшася в концы́ земли́, честно́е пропове́дание правосла́вне се́юще: от ни́хже прозябо́ша боже́ственным земледе́лием, и благода́тию му́ченик во́инства, стра́сть честну́ю образу́ющя, многообра́зными раздробле́ний ра́нами и огне́м, и со дерзнове́нием мо́лятся о душа́х на́ших.

Хвали́те Го́спода вси язы́цы, / похвали́те Его́ вси лю́дие.

Огне́м воспаля́еми Госпо́дни любве́, огня́ презре́ша, и я́ко боже́ственное у́глие возжига́еми честни́и му́ченицы во Христе́, попали́ша хвра́стное ле́сти шата́ние: звере́й же загради́ша уста́ честны́м призыва́нием, и во главы́ усека́еми, посеко́ша врага́ вся́ ополче́ния, и крове́й пролива́юще пото́ки терпели́вно, Це́рковь напои́ша ве́рою просвеща́ему.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, / и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Во все́х конце́х страда́вшыя ве́рно апо́столы, му́ченики, свяще́нники богому́дрыя, честны́х же́н свяще́нное стека́ние, свяще́нными пе́сньми по до́лгу восхва́лим, я́ко соедини́шася небе́сным земни́и, и страстьми́ безстра́стие благода́тию Христо́вою прия́ша: и ны́не я́ко зве́зды све́тлыя озаря́юще на́с, со дерзнове́нием мо́лятся о душа́х на́ших.

Сла́ва: гла́с то́йже: Му́ченик боже́ственный ли́к, Це́ркви основа́ние, благове́стию сконча́ние, вы́ де́лом Спа́сова глаго́лания испо́лнисте: ва́ми бо врата́ а́дова на Це́рковь отве́рзшаяся заключи́шася, кро́ве ва́шея ли́тие и́дольския же́ртвы изсуши́, закла́ние ва́ше породи́ Церко́вное исполне́ние, безпло́тных удиви́сте, Бо́гу венцено́сцы предстоите́: Его́же непреста́нно моли́те о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, гла́с 8: Ца́рь Небе́сный за человеколю́бие на земли́ яви́ся, и с челове́ки поживе́: от Де́вы бо Чи́стыя пло́ть прие́мый, и из Нея́ проше́дый с восприя́тием: Еди́н е́сть Сы́н, сугу́б естество́м, но не Ипоста́сию. Те́мже соверше́нна Того́ Бо́га, и соверше́нна Челове́ка вои́стинну пропове́дающе, испове́дуем Христа́ Бо́га на́шего: Его́же моли́ Ма́ти Безневе́стная, поми́ловатися душа́м на́шым.

После Богородична перед иконой Спасителя возжигается светильник со словами: Свет Христо́в просвеща́ет всех!

И поется: Све́те Ти́хий святы́я Сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живот дая́й — те́мже мир Тя сла́вит.

Вечерний прокимен

(предисловие к Чтению)

В субботу вечера пс. 92, глас 6

Канонарх: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Хор: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.

Хор: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Хор: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: Готов Престол Твой оттоле: от века Ты еси.

Хор: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: Свидения Твоя уверишася зело,

Хор: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Хор: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: Госпо́дь воцари́ся,

Хор: в ле́поту облече́ся.

Чтец: Прему́дрость. Проро́чества Иса́иина чте́ние. Во́нмем.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси́ язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от ни́х. Кто́ возвести́т сия́? или́ я́же от нача́ла, кто́ слы́шана сотвори́т ва́м? Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат, и да реку́т и́стину. Бу́дите Ми́ свиде́тели, и А́з свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бо́г, и о́трок его́же избра́х: да позна́ете, и ве́руете Ми́, и разуме́ете, я́ко А́з е́смь: пре́жде мене́ не бы́сть и́н Бо́г, и по мне́ не бу́дет. А́з е́смь Бо́г, и не́сть ра́зве мене́ спаса́яй. А́з возвести́х и спасо́х, уничижи́х, и не бе́ в ва́с чужди́й. Вы́ Мне́ свиде́тели, и А́з Госпо́дь Бо́г, и еще́ от нача́ла А́з е́смь, и не́сть от ру́к Мои́х избавля́яй: сотворю́, и кто́ отврати́т то́? Си́це глаго́лет Госпо́дь Бо́г, избавля́яй ва́с Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

Пра́ведных ду́шы в руце́ Бо́жией, и не прико́снется и́х му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д и́х: И е́же от на́с ше́ствие сокруше́ние, они́ же су́ть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние и́х безсме́ртия испо́лнено: И в ма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут: я́ко Бо́г искуси́ я́, и обре́те и́х досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ и́х: и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния и́х возсия́ют, и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в ни́х во ве́ки. Наде́ющиися На́нь разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия, и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни: зане́ десни́цею покры́ет я́, и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́, и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды, и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие: поостри́т же напра́сный гнев ору́жие: спобо́рет же с Ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины, и я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости, испо́лнь паду́т гра́ды. Вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы, и я́ко ви́хор разве́ет их: и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо ца́рие и разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те держа́щии мно́жества, и гордя́щиися о наро́дех язы́к. Я ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам, и си́ла от Вы́шняго.

Вечернее славословие

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Стихи́ры на стихо́вне

Гла́с 8. Возше́л еси́ на Крест, Иису́се, снизше́дый с Небесе́, прише́л еси́ на смерть, Животе́ Безсме́ртный, к су́щим во тьме Свет и́стинный, к па́дшым всех Воскресе́ние, просвеще́ние, и Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Сти́х: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Христа́ славосло́вим, воскре́сшаго от ме́ртвых: ду́шу бо и те́ло прие́м, стра́сти отобою́ду отсече́, пречи́стей у́бо души́ во а́д соше́дшей, его́же и плени́: во гро́бе же истле́ния не ви́де свято́е те́ло, Изба́вителя ду́ш на́ших.

Сти́х: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Псалмы́ и пе́сньми славосло́вим Христе́, от ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние: и́мже на́с свободи́л еси́ мучи́тельства а́дова, и я́ко Бо́г дарова́л еси́ жи́знь ве́чную, и ве́лию ми́лость.

Сти́х: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня Го́споди, в долготу́ дни́й.

О Влады́ко всех Непостижи́ме, Тво́рче небесе́ и земли́, кресто́м пострада́вый, мне безстра́стие источи́л еси́: погребе́ние же прие́м, и воскре́с во сла́ве, совоскреси́л еси́ Ада́ма руко́ю всеси́льною. Сла́ва Твоему́ тридне́вному воста́нию, и́мже дарова́л еси́ нам ве́чную жизнь, и очище́ние грехо́в, я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Сла́ва: гла́с 6: Прииди́те ве́рнии, днесь лик совокупи́вше, благоче́стно торжеству́им, и всех святы́х пресла́вную и честну́ю па́мять сла́вно почти́м, глаго́люще: ра́дуйтеся, апо́столи сла́внии, проро́цы, и му́ченицы, и священнонача́льницы. Ра́дуйтеся, преподо́бных собо́ре и пра́ведных. Ра́дуйтеся, честны́х жен ли́че, и Христа́ о мiре моли́те, побе́ды на сопроти́вныя дарова́ти, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не: Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая, Христо́с Госпо́дь из Твои́х ложе́сн проше́д, в мя Оболки́йся, пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. Те́мже Ти, Всечи́стая, я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве, вои́стинну вопие́м немо́лчно: ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, Предста́тельство и Покро́ве, и Спасе́ние душ на́ших.

Молитва св. Симеона Богоприимца

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Хор:

Тропа́рь воскре́сный, гла́с 8

С высоты́ снизше́л еси́ Благоутро́бне, погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное, да на́с свободи́ши страсте́й, Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди сла́ва Тебе́.

Сла́ва, гла́с 4: И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х, я́ко багряни́цею и ви́ссом, кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же: лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, мир жи́тельству Твоему́ да́руй, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное и А́нгелом несве́домое та́инство, Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог, в несли́тном соедине́нии воплоща́емь, и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м, и́мже воскреси́в первозда́ннаго, спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

Го́споди, поми́луй.  (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.


Повечерие малое (20:00-22:00)

Повечерие малое

Время совершения: 20:00-22:00

Чтец: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 69

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Славословие вседневное

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Здесь по требованию Устава или собственному желанию читается канон ко Причащению или рядовой канон Богородице из Октоиха или утренний канон святому из Минеи, или иные какие.

Канон ко Святому Причащению

По окончании канона глаголем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Тропарь воскресный. Глас 8

С высоты снизшел еси, Благоутробне,/ погребение приял еси тридневное,/ да нас свободиши страстей,// Животе и Воскресение наше, Господи, слава Тебе.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй. (3 раза) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.


Полунощница воскресная (22:00-05:00)

Полунощница воскресная

Время совершения: 22:00-05:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Тро́ичны тропари́, по гласу:

Глас 8: Зре́ти Тебе́ не сме́юще, херуви́ми, летя́ще, зову́т со восклица́нием Боже́ственную песнь Трисвята́го гла́са; с ни́миже и мы вопие́м Ти: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х, поми́луй нас.

И поется Тро́ичный кано́н без ирмосов, по гласу (из Октоиха).

Канон Святей и Живоначальной Троице, глас 8

По окончании:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ипакои́

Глас 8: Мироно́сицы Жизнода́вца, предстоя́ща гро́бу, Влады́ку иска́ху, в ме́ртвых — Безсме́ртнаго, и, ра́дость благове́щения от А́нгела прие́мша, апо́столом возвеща́ху: я́ко воскре́се Христо́с Бог, подая́й мирови ве́лию ми́лость.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И молитва Пресвятой Троице:

Всемогу́щая и Животворя́щая Свята́я Тро́ице и Светонача́льная, я́же ми́рную вся́кую и преми́рную тварь, за еди́ну бла́гость, от не су́щих приведы́й, и промышля́я, и содержа́! И́же, по про́чих Твои́х неизрече́нных о земно́м ро́де благодея́ниих, и покая́ние нам, ра́ди плотска́го неможе́ния, до сме́рти дарова́вый, не оста́ви нас, окая́нных, в лука́вых на́ших дея́ниих умре́ти, ниже́ злонача́льнику, и зави́стцу, и губи́телю посме́шство бы́ти. Зри́ши бо, Благосе́рде, ели́к у́бо о́наго на нас наве́т и вражда́, ели́ко же и на́ше страстова́ние, и сла́бость, и небреже́ние. Но неоску́дныя Твоя́ бла́гости соде́лай на нас, мо́лим на вся́кий день и час, прогне́вающии Тя честны́х и животво́рных за́поведей преступле́нием. И вся, у́бо всего́ преше́дшаго живота́ на́шего и до ны́нешняго часа́ согреше́нная на́ми, — в дея́ниих, или́ глаго́ланиих, или́ в помышле́ниих — оста́ви и прости́. Сподо́би же нас про́чее сконча́ти житие́ в покая́нии, и умиле́нии, и соблюде́нии святы́х Твои́х повеле́ний. А́ще у́бо, сла́достию прельсти́вшеся, многообра́зне согреши́хом, или́, ме́рзкими похотьми́, неполе́зными и вре́дными, обольсти́вшеся, препроводи́хом; а́ще, гне́вом и я́ростию подви́гшеся безслове́сною, кого́ бра́та на́шего оскорби́хом, а́ще язы́ком неизбе́жных и стро́потных и кре́пких сете́й объя́хомся; а́ще ко́им чувств на́ших или́ все́ми, во́лею или́ нево́лею, ве́дуще или́ не ве́дуще, от восхище́ния или́ поуче́ния, безу́мно поползо́хомся; а́ще же лука́выми по́мыслы и су́етными со́весть оскверни́хом; а́ще ли ко́им други́м о́бразом прегреши́хом, от предприя́тия и обы́чая томи́ми зла́го: прости́ нам и оста́ви вся, Всеще́дре, Пребла́же и Многоми́лостиве. И да́руй нам про́чее бо́дрость и си́лу, во е́же твори́ти во́лю Твою́ бла́гу, и благоуго́дну, и соверше́нну. Да, нощна́го и мра́чнаго зла светови́дным покая́нием преме́ншеся, и, я́ко во дни, благообра́зно ходя́ще, и очище́ни объяви́мся человеколю́бию Твоему́, недосто́йнии, воспева́юще Тя и велича́юще во ве́ки, ами́нь.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных отец на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, яко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.


Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки